Penktadienis, kovo 28

Jn 21, 1–14

Mokiniai susiruošė žvejoti naktį, tą metą, kai geriausiai kimba žuvys. Tačiau Evangelijoje pagal Joną naktis nėra toks pat metas, kaip diena. Čia naktis simbolizuoja pasaulio blogį. Tad nenuostabu, kad mokiniai nesugavo žuvies. Krante pasirodęs Jėzus mokiniams liepė vėl užmesti tinklus. Šį kartą jie sugavo tiek daug žuvies, kad vos parvilko krantan.

Jono mintis yra aiški. Mokiniai, skendėdami tamsybėse, būdami be Jėzaus, nieko negalėjo nuveikti. Kuomet pasirodė Jėzus, pasaulio šviesa, už jų pastangas buvo apsčiai atlyginta. Žuvų gausybė – tai žmonių, šimtmečių tėkmėje atsiliepsiančių į skelbiamą Evangeliją, provaizdis.

Ką šis įvykis reiškia tau? Ar esi dėmesingas Jėzaus artumui tarnaudamas kitiems? Ar šaukiesi Dvasios pagalbos ir vedimo evangelizuodamas? Ar kasdienes viltis, sumanymus, baimę ir poreikius sudedi į Dievo rankas? Jėzus gerai supranta žmogišką mūsų ribotumą ir nori laiduoti mums pergalę prieš kiekvieną kliūtį.

Jėzus nužengė iš dangaus mūsų gydyti ir mus atnaujinti bei pasidalyti su mumis paties Dievo gyvenimu. Jis atėjo į kiekvieno mūsų gyvenimą per Krikštą ir niekada mūsų nepaliks. Ar patyrei Jo paguodą ir meilę? Ar tiki, kad Jis nori dovanoti išgydymą ir išganymą visiems žmonėms? Kaskart, kai mes mylime tuos, kuriuos sunku mylėti, Jis ateina į pasaulį per mus.

Mokiniai užmetė tinklą, Jėzui įsakius. Apsispręskime ir mes geriau Jį pažinti. Sakykime Jam, kad norime matyti Jį veikiantį mūsų ir kitų žmonių gyvenime. Tvirtai pasitikėkime Jo buvimu mumyse. Jam padedant, nuveiksime didžių dalykų!

Jėzau, kviečiu Tave būti mano gyvenimo Viešpačiu. Būk su manimi visuose mano sumanymuose ir tuose įvykiuose, kurių negaliu numatyti. Tavo buvimas mano gyvenime tekreipia vyrus ir moteris gyventi su Tavimi per amžius.


Apd 4, 1–12; Ps 118, 1–2. 4. 22–27