Ketvirtadienis, kovo 27

Apd 3, 11–26

Jėzaus vardu išgydęs luošį apaštalas Petras ten susibūrusiai miniai uždavė paprastą, tačiau stulbinantį klausimą: „Ko stebitės įvykiu?“ Tikriausiai Petrui Jėzaus stebuklai po Jo įžengimo į dangų tikrai neatrodė kažkas neįmanomo. Be to, jis matė daugybę Jėzaus išgydymų dar iki Jo mirties. Apaštalas Petras žinojo, kad Jėzus prisikėlė ir yra gyvas. Tad ar Jis nustojo gydyti? Tikrai ne!

Šis apaštalo klausimas skirtas ir mums. Taigi ar turėtume stebėtis, išgirdę, kad Jėzus, krikščionims meldžiantis užtariamąja malda, gydo ir šiandien? Taip, Jėzus gydo ir šiandien! Viena, kas mus turėtų nustebinti, tai žinia, kad Jėzus nustojo gydyti!

Velykų laikotarpiu skaitydami Apaštalų darbus pastebėsite, kad Jėzaus mokiniai dažnai patirdavo prisikėlusio Viešpaties artumą bei galią. Jis mylėjo savo mokinius ir pažadėjo visada būti su jais. Tai skirta ir jums šiais laikais. Jėzus jus myli. Jis pažadėjo niekada jūsų neapleisti. Taigi prašykite Jį stebuklingo įsikišimo bei išgydymo. Jis to trokšta ir turi tam galios. Kaip ankstyvojoje Bažnyčioje, taip ir šiandien Jėzus gali veikti per savo mokinių maldas bei tarnystes. Taip pat ir per jus!

Taigi šiuo laikotarpiu prašykite Jėzaus parodyti, kad Jis veikia jūsų artimųjų gyvenime. Klauskite Jį, koks turėtų būti jūsų įnašas į šią tarnystę. Giliai pasitikėdami Jėzaus pažadais, ryžkitės melstis užtarimo malda net labai sunkiais atvejais. Nepasiduokite. Pasitikėkite Viešpaties gerumu bei gailestingumu. Jis myli kiekvieną žmogų ir nori jam padėti. Jis taip pat myli ir nori veikti per jus, kad padėtumėte kitiems. Nesistebėkite, kad Jis veikia, gydo bei atlieka stebuklus netgi ir šiandien. Jis yra ištikimas!

Viešpatie Jėzau, padėk stovintiems prie nevilties bedugnės krašto. Atverk jų akis, kad jie patikėtų Tavo prisikėlimo galybe, galinčia įsilieti į jų gyvenimą! Parodyk, kad Tu labai nori veikti kiekvieną jų gyvenimo akimirką.


Ps 8, 2. 5–9; Lk 24, 35–48