Penktadienis, balandžio 7

Jn 10, 31–42

Kunigas, dėstantis katalikų universitete, gulėjo lovoje labai sirgdamas. Staiga į jo kambarį įėjo studentas, kuris taip pat sirgo. Susirietęs iš skausmo studentas paprašė kunigo pasimelsti už jį. Sukaupęs visas jėgas kunigas uždėjo rankas ant vaikino galvos ir tarė: „Jėzau, išgydyk jį“. Tuojau pat studento skausmas dingo. Vis dar jausdamasis prastai, kunigas krito atgal į lovą apstulbintas. Tai buvo pritrenkiantis gydomosios Jėzaus galios pasireiškimas mūsų dienomis – tos pačios galios, su kuria Jėzus darydavo „Tėvo darbus“ prieš du tūkstančius metų (plg. Jn 10, 37).

Jėzus kalbėjo savo klausytojams, jog, jei jie netiki Juo dėl Jo žodžių, jie turėtų tikėti Juo dėl darbų (plg. Jn 10, 38). Ar galite patikėti, jog Jėzus nori, kad Jo stebuklingi darbai būtų atskleisti šiandien, kad žmonės galėtų atsigręžti į Jį? Maža to, ar galite patikėti, jog Jėzus nori parodyti savo darbus per jus? Taip, per jus! Šventoji Dvasia yra suteikusi jums dovanų ir Ji nori, kad jas naudotumėte, leisdami pasauliui pajusti Jėzaus artumą.

Daugelis manome esą nepajėgūs, kai kas nors mums parodo tokią galimybę. Bet, kaip Jėzus išgydė studentą pasinaudodamas universiteto prezidento silpnumu, taip Jis gali veikti ir per jūsų silpnybes, kad atskleistų savo galingus darbus. Galbūt Jėzus per jus išgydys žmonių fizines negalias? Galbūt per Jus išlaisvins žmones iš kartėlio, baimių ar abejonių? Kaip jūs tai suprasite, jei nepriimsite Jo dovanų? Jėzus nori naudotis jūsų rankomis, jūsų balsu ir jūsų širdimi, kad pasiektų ir paliestų šiandienos žmonių žaizdas.

Kodėl šią savaitę nežengus keleto „kūdikiškų žingsnių“, kad pasiektumėme tą, kuriam reikia gydymo? Pasisiūlykime melstis kartu su tuo žmogumi ir pasitikėkime, kad Viešpats veiks per mus. Gal išvysime, o gal ir ne, greitą rezultatą. Jėzus dažnai paliečia žmones iš vidaus mums to neregimais būdais. Nesvarbu, kad to neregint. Tiesiog pasakykime Jėzui, kad mes norime, jog Jis veiktų per mus, ir Jis tikrai darbuosis per mus!

Jėzau, padėk man naudoti Tavo dovanas. Aš noriu regėti Tavo meilę ir gydyti žmones, kad jie pagaliau įtikėtų Tave.


Jer 20, 10–13; Ps 18, 2–7