Atgal į pirmą puslapįLIETUVOS KULTŪROS PAVELDO TŪKSTANTMEČIO VIRTUALI PARODA
BAŽNYČIA IR ŽMOGAUS TEISĖS

Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronika
Tikinčiųjų teisėms ginti katalikų komitetas
Nariai
Veikla

Tikinčiųjų teisėms ginti katalikų komitetas

Tikinčiųjų teisėms ginti katalikų komitetas

1978 m. lapkričio 13 d. buvo įkurtas viešai veikiantis „Tikinčiųjų teisėms ginti katalikų komitetas“ (TTGKK). Jo nariai buvo kunigai Alfonsas Svarinskas, Sigitas Tamkevičius, Juozas Zdebskis, Jonas Kauneckas ir Vincentas Vėlavičius. Apie TTGKK įkūrimą informuota 1978 m. lapkričio 22 d. Maskvoje privačiame bute surengtoje užsienio žurnalistams spaudos konferencijoje. TTGKK veiklos tikslas – atkreipti visuomenės dėmesį į katalikų diskriminavimą. TTGKK bendradarbiavo su anksčiau Maskvoje įkurtu Krikščionių komitetu tikinčiųjų teisėms ginti, siekusiu ginti religijos laisvę anuometinėje SSRS. TTGKK nariai buvo artimai ir net tiesiogiai susiję su „LKB Kronikos“ leidyba, „Kronikoje“ būdavo skelbiami TTGKK dokumentai. Tačiau tebuvo galima tik numanyti ryšį tarp viešai veikusio TTGKK (platintuose dokumentuose buvo pateikiami jo narių adresai) ir pogrindžio sąlygomis griežtai slepiamų „Kronikos“ leidėjų bei leidimo vietos.


LIETUVOS KULTŪROS PAVELDO TŪKSTANTMEČIO VIRTUALI PARODAį viršų | toliau

LIETUVOS KULTŪROS PAVELDO TŪKSTANTMEČIO VIRTUALI PARODA
Puslapis atnaujintas 2000 06 13