Atgal į pirmą puslapįLIETUVOS KULTŪROS PAVELDO TŪKSTANTMEČIO VIRTUALI PARODA
BAŽNYČIA IR ŽMOGAUS TEISĖS

Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronika
Ištakos
Rengimas ir platinimas
Publikacijų turinys
Persekiojimai ir represijos
Skleidimas pasaulyje
Tikinčiųjų teisėms ginti katalikų komitetas

Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronika

Knygos viršelis: Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronika.

Tai ilgiausiai leistas, plačiausiai pasklidęs, persekiojamos, bet nepalūžusios Bažnyčios simboliu tapęs pogrindinis žurnalas, kurio ištakos – slapti veiklių kunigų susirinkimai. 1972–1989 m. „LKB Kronika“ buvo sovietų nusikaltimų metraštis. Joje registruoti ir skelbti Bažnyčios veiklos varžymo, tikinčiųjų persekiojimo ir žmogaus teisių pažeidinėjimo faktai, juos liudijantys dokumentai. Slapčia pasiekdavusi Vakarus ir susilaukusi plataus atgarsio pasaulio žiniasklaidoje, „LKB Kronika“ griovė sovietų propagandos kuriamą mitą apie komunistinės sistemos humaniškumą bei tariamą Bažnyčios laisvę Sovietų Sąjungoje. Pavergtoje Lietuvoje „LKB Kronika“ drąsino tikinčiuosius, drausmino linkusius kolaboruoti, skatino ištvermei Bažnyčios vadovybę. Nepaisant KGB persekiojimų bei represijų, kurie palietė dešimtis įkalintų ir šimtus šantažuotų bendradarbių bei platintojų, „LKB Kronika“ buvo reguliariai leidžiama iki pat laisvės atgavimo. Iki Atgimimo išėjo 81 „LKB Kronikos“ numeris (paskutinis 1989 m. kovo 19 d. data). JAV lietuvių pastangomis visi „LKB Kronikos“ numeriai išleisti dešimties tomų rinkiniu (neskaitant „Kronikos“ leidimų užsienio kalbomis). 1997 m. minint „LKB Kronikos“ 25 - metį pasirodė dokumentų, faktų bei prisiminimų rinkinys „Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronika – 11“ (sudarytojas – Vidas Spengla, LKB Tarpdiecezinės katechetikos komisijos leidykla). Šis tomas tarsi simboliškai pratęsia ir užbaigia dešimties „Kronikos“ tomų rinkinį.


LIETUVOS KULTŪROS PAVELDO TŪKSTANTMEČIO VIRTUALI PARODAį viršų | toliau

LIETUVOS KULTŪROS PAVELDO TŪKSTANTMEČIO VIRTUALI PARODA
Puslapis atnaujintas 2000 06 13