Atgal į pirmą puslapįLIETUVOS KULTŪROS PAVELDO TŪKSTANTMEČIO VIRTUALI PARODA
LIETUVOS KRIKŠČIONĖJIMO VINGIAI
DIEVOGARBA IR MENAS
BAŽNYČIA IR VALSTYBĖ
ŠIANDIENOS RELIGINIS SPEKTRAS

Paveikslų vainikavimas

Aušros Vartų Marijos vainikas

Vainiką karūną kaip karališkos galios simbolį Bažnyčia perėmė tuomet, kai pasaulietinė karališkoji galybė liovėsi ją persekioti. Seniausia vainikuota statula išliko iš VII amžiaus.

Popiežius Grigalius III (731- 741) pirmasis vainikavo aukso vainiku Švč. M. Marijos paveikslą.

Nuo 1636 m. Bažnyčios vadovai tai daro nuolat, nes šitam tikslui savo turto nuošimčius skyrė Romos didikas Aleksandras Sforza Pallavicini. Pagal jo testamentą kasmet turėjo būti pagaminami 2-3 aukso vainikai Romoje esantiems Švč. M. Marijos paveikslams ir dar vienas, daug puošnesnis, kuriuo kapitula turėjo vainikuoti stebuklais garsėjančius Švč. M. Marijos paveikslus užsienyje.

Romos kapitula leidžia vainikuoti paveikslą, kai jo stebuklingumą paliudyja vietos vyskupas.

Lietuvoje yra penki vainikuoti paveikslai.


LIETUVOS KULTŪROS PAVELDO TŪKSTANTMEČIO VIRTUALI PARODAį viršų | toliau

LIETUVOS KULTŪROS PAVELDO TŪKSTANTMEČIO VIRTUALI PARODA
Puslapis atnaujintas 2000 06 13