Atgal į pirmą puslapįLIETUVOS KULTŪROS PAVELDO TŪKSTANTMEČIO VIRTUALI PARODA
BAŽNYTINĖ DAILĖ IR ARCHITEKTŪRA

Pažaislio vienuolynas
Pažaislio istorija
Kamalduliai
Kristupas Žygimantas Pacas
Šventojo Kazimiero seserys
„Kamaldulių Dievo Motina“
Architektūra
Dailė
Vilniaus arkikatedra
Viduramžiai
Renesansas
Barokas
Klasicizmas
Romantizmas

Šventojo Kazimiero seserys

Kilmė | Vienuolijos tikslai | Kazimierietės Lietuvoje | Dabartis

Motina Marija Kaupaitė

Kilmė

Lietuviška šv. Kazimiero seserų kongregacija 1907 m. JAV įkurta motinos Marijos Kaupaitės pastangomis. Lietuvoje kazimierietės įsisteigė 1920 m. lapkričio 19 d. buvusiame kamaldulių vienuolyne Pažaislyje.

Vienuolijos tikslai

Kongregacijos uždavinys – Dievo ir artimo meilės darbai: mokyti ir auklėti jaunimą krikščioniškų idealų dvasioje, slaugyti ligonius ir senelius, užsiimti įvairia labdara.

Kazimierietės Lietuvoje

Kazimieriečių įsteigtas mergaičių darželis Kaune1920–1940 m. šv. Kazimiero seserys ne tik ugdė kongregacijos nares, bet ir steigė pradines bei aukštesniąsias mokyklas, vaikų darželius, senelių prieglaudas. Svarbiausi kazimieriečių veiklos židiniai – Pažaislio vienuolynas bei Kauno „Saulės“ gimnazija, tačiau kongregacijos pedagoginė veikla pasiekė ir Telšius, Žemaičių Kalvariją, Žemaičių Naumiestį, Vabalninką. Lietuvą okupavus sovietų valdžiai, Kauno vykdomasis komitetas nusavino visą Pažaislio ūkį ir inventorių. Uždarytos kongregacijos išlaikomos įstaigos, o seserys – atleistos iš pareigų.

1948 m. rugpjūčio 16 d. kazimierietės valdžios įsakymu buvo priverstos pasitraukti iš Pažaislio. Pogrindžio sąlygomis seserys ėmėsi karitatyvinės veiklos, dirbo ligoninėse, sanatorijose, slapta patarnaudamos ligoniams ir dvasiniuose jų reikaluose. Įvairiose parapijose katekizavo vaikus, organizavo adoracijas ir procesijas, darbavosi misijose Moldovoje.

Dabartis

Vasaros stovyklaŠiuo metu kongregacijoje yra 70 seserų. Lietuvai atgavus nepriklausomybę, 1992 m. sausio 27 d. kazimierietės grįžo į Pažaislio vienuolyną. Ši vieta seserų pastangų dėka tampa ne tik namais kongregacijos narėms, bet ir dvasiniu centru. Čia nuolat organizuojamos rekolekcijos vienuoliams, seminarijų auklėtiniams, jaunimui, šeimoms, visiems ieškantiems gilesnio dvasinio gyvenimo. Vasaromis Pažaislyje stovyklauja ne tik Lietuvos vaikai, bet ir tautinės bei religinės dvasios ištroškę lietuvių kilmės svečiai iš užsienio.

Pažaislio festivalisSeserų rūpesčiu toliau tęsiama vienuolyno restauracija. Pažaislis atveria vartus naujoms visuomeninėms kultūrinėms tradicijoms: atvykstantieji supažindinami su vienuolyno meninėmis vertybėmis, rengiami kultūros žmonių susitikimai su visuomene. Vasarą tūkstančiai kauniškių ir svečių renkasi į tarptautinius muzikos festivalius; literatūros mylėtojams organizuojami poezijos vakarai.


LIETUVOS KULTŪROS PAVELDO TŪKSTANTMEČIO VIRTUALI PARODAį viršų | toliau

LIETUVOS KULTŪROS PAVELDO TŪKSTANTMEČIO VIRTUALI PARODA
Puslapis atnaujintas 2000 06 13