Atgal į pirmą puslapįLIETUVOS KULTŪROS PAVELDO TŪKSTANTMEČIO VIRTUALI PARODA
BAŽNYTINĖ DAILĖ IR ARCHITEKTŪRA

Pažaislio vienuolynas
Pažaislio istorija
Kamalduliai
Kristupas Žygimantas Pacas
Šventojo Kazimiero seserys
„Kamaldulių Dievo Motina“
Architektūra
Dailė
Vilniaus arkikatedra
Viduramžiai
Renesansas
Barokas
Klasicizmas
Romantizmas

Kristupas Žygimantas Pacas

Kristupas Žygimantas Pacas

Kristupas Žygimantas Pacas (1621–1684) – LDK pakanclerio Stepono Paco sūnus. Jaunystę praleidęs tėvų dvare Volkovyske, su broliu Eustachijumi 1632–1639 m. studijavo Krokuvoje, vėliau – Paduvos bei Perudžijos universitetuose Italijoje. Ten begyvendamas, dažnai lankydavo Montis Coronae kamaldulių eremą. Sužavėtas kontempliatyviu atsiskyrėlių gyvenimu ir vienuolyno grožiu, nusprendė panašų vienuolyną pastatyti Lietuvoje. 1643 m. grįžo į tėvynę. Parodęs nemenkus sugebėjimus valstybės valdyme, iš Vilkaviškio seniūno buvo pakeltas LDK vėliavininku, 1656 m. – pakancleriu, o 1658 – Didžiuoju Kancleriu.

Praturtėjęs ir patyręs politinio gyvenimo atsakomybės naštą, jis ėmėsi įgyvendinti savo sumanymą – statyti kamaldulių vienuolyną. 1664 m. į Lietuvą atsigabentiems atsiskyrėliams gyventi parinko Pažaislį. Gabus ir išsilavinęs fundatorius savo sumanymui vykdyti kvietėsi meistrus iš Italijos. Nespėjęs pamatyti pastatyto vienuolyno, Kristupas Pacas mirė savo rūmuose netoli Varšuvos. Palaidotas Pažaislyje, kur prieš mirtį paliko legendinį savo taurumo liudijimą – mesdamas į ugnį jam pateiktas vienuolyno ir bažnyčios statybos sąskaitas tepasakė: „Ką atidaviau Dievui, Jam vienam tebūna žinoma“.


LIETUVOS KULTŪROS PAVELDO TŪKSTANTMEČIO VIRTUALI PARODAį viršų | toliau

LIETUVOS KULTŪROS PAVELDO TŪKSTANTMEČIO VIRTUALI PARODA
Puslapis atnaujintas 2000 06 13