Atgal į pirmą puslapįLIETUVOS KULTŪROS PAVELDO TŪKSTANTMEČIO VIRTUALI PARODA
BAŽNYTINĖ DAILĖ IR ARCHITEKTŪRA

Pažaislio vienuolynas
Pažaislio istorija
Kamalduliai
Kristupas Žygimantas Pacas
Šventojo Kazimiero seserys
„Kamaldulių Dievo Motina“
Architektūra
Dailė
Vilniaus arkikatedra
Viduramžiai
Renesansas
Barokas
Klasicizmas
Romantizmas

Pažaislio istorija

Dramatiškoje, daugiau nei tris šimtmečius trukusioje vienuolyno istorijoje įsispaudusios įvairių dvasingumo tradicijų, karų, gaisrų bei niokojimo žymės.

Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės Didysis kancleris Kristupas Pacas buvo vienas iš veikliausių XVII a. vidurio Lietuvos valstybės veikėjų. Pažaislio vienuolyno steigimo akte jis nurodo, jog skatinamas rūpesčio savo paties sielos išganymu bei karų ir suiručių palaužtos tėvynės likimu, ryžtasi Pažaislyje apgyvendinti vienuolius kamaldulius, kurie dieną ir naktį maldautų Dievo gailestingumo, taikos Lietuvai, valstybės teritorijos neliečiamumo, užtardami karalių, fundatorių ir jo žmoną.

1664 m. lapkričio 3 d. – įvyksta iškilminga vienuolyno fundacija Pažaislyje;

1667 m. spalio 20 d. – pašventinamas bažnyčios kertinis akmuo;

Pirmojo (1674m.) Bažnyčios pašventinimo įrašas „REGINA PACIS...“ 1712 m. – bažnyčia pašventinama „Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo“ titulu;

1755 m. birželio 10 d. – tebestatomamą vienuolyną ir bažnyčią ištinka gaisras, padarydamas didžiulius nuostolius;

1812 m. – nusiaubusi Kauną, vienuolyną apiplėšia Napoleono armija;

1831 m. – po sukilimo Rusijos imperijos caro įsakymu vienuolynas likviduojamas, o vienuoliai kamalduliai, apkaltinti sukilimo rėmimu, perkeliami į įvairius Mogiliovo srities vienuolynus; „Šiltoji cerkvė“

1832 m. kovo 12 d. – visas Pažaislio vienuolyno kilnojamas ir nekilnojamas turtas perduodamas naujai įkurtam stačiatikių Uspenijos vienuolynui. Liturginiais sumetimais naikinamos vienuolyno meninės vertybės, pastatai perstatinėjami ir pritaikomi naujai paskirčiai;

1917–1918 m. – Pirmojo Pasaulinio karo metu stačiatikiai vienuoliai iš Pažaislio pasitraukia, užleisdami vietą kaizerinės kariuomenės ligoninei. Kareiviai apiplėšia ir nuniokoja vienuolyną; Stačiatikių perdažytas fasadas

1921 vasario 19 d. – apleistą Pažaislio vienuolyną Lietuvos vyriausybė perduoda iš Čikagos atvykusioms šv. Kazimiero kongregacijos seserims;

1948 m. – Lietuvą okupavusi sovietinė valdžia įsako seserims kazimierietėms apleisti Pažaislį. Vienuolynas likviduojamas;

1948–1967 m. – Pažaislio vienuolyno pastatai atitenka besikeičiantiems šeimininkams: valstybiniam archyvui, turistinei bazei, psichiatrinei ligoninei;

1967–1992 m. – Pažaislis tampa Valstybinio M. K. Čiurlionio muziejaus filialu. Pradedama pastatų interjero ir eksterjero restauracija;

1992 m. vasario 12 d. – atkurtos Nepriklausomos Lietuvos valdžia grąžina Pažaislio vienuolyną šv. Kazimiero seserims.


LIETUVOS KULTŪROS PAVELDO TŪKSTANTMEČIO VIRTUALI PARODAį viršų | toliau

LIETUVOS KULTŪROS PAVELDO TŪKSTANTMEČIO VIRTUALI PARODA
Puslapis atnaujintas 2000 06 13