Atgal į pirmą puslapįLIETUVOS KULTŪROS PAVELDO TŪKSTANTMEČIO VIRTUALI PARODA
ŠVENTOS VIETOS IR PILIGRIMYSTĖ

Šiluva
Žemaičių Kalvarija
Aušros Vartai
Kryžių kalnas
Atlaidai ir maldininkai
Maldingos kelionės
Atlaidai
Elgetos per atlaidus
Knygnešiai per atlaidus
Votai
Kryžiaus kelias

Knygnešiai per atlaidus

Knygnešių platinta maldaknygė „Auksa ałtorius“,

Knygnešiai mėgdavo Žemaičių Kalvarijos bei Šiluvos atlaidus: minioje jie galėjo nepastebimai platinti knygas. Kai kurie ateidavo kaip maldininkai, kiti persirengdavo elgetomis. Buvo tokių, kurie knygas iš Prūsijos gabeno vežimais.

Sykį atlaidų metu caro žandarai pagavo tokį tariamą elgetą, platinantį lietuviškas knygas. Tardymo metu tas knygas kažkas iš jo terbos išėmė ir ten pridėjo visokių elgetiškų daiktelių. Kai žandarai, terbą užantspaudavę, ją nuvežė į teismą ir ten atidarė, terado maisto likučius, skarmalus ir kitokį šlamštą. „Elgeta“ išsisuko, o žandarai buvo nubausti už teismo negerbimą.


LIETUVOS KULTŪROS PAVELDO TŪKSTANTMEČIO VIRTUALI PARODAį viršų | toliau

LIETUVOS KULTŪROS PAVELDO TŪKSTANTMEČIO VIRTUALI PARODA
Puslapis atnaujintas 2000 06 13