Atgal į pirmą puslapįLIETUVOS KULTŪROS PAVELDO TŪKSTANTMEČIO VIRTUALI PARODA
ŠVENTOS VIETOS IR PILIGRIMYSTĖ

Šiluva
Žemaičių Kalvarija
Aušros Vartai
Kryžių kalnas
Atlaidai ir maldininkai
Maldingos kelionės
Atlaidai
Elgetos per atlaidus
Knygnešiai per atlaidus
Votai
Kryžiaus kelias

Atlaidai

Atlaidai

Lotyniškai atlaidai vadinami indulgentia. Katalikų Bažnyčioje nuodėmės atleidžiamos per išpažintį, tačiau dar lieka laikina bausmė – nuodėmės apgailėjimo forma – išperkama kalbant maldas ir ypač apsilankant tam tikru laiku šventose vietose, pavyzdžiui, bažnyčios šventojo globėjo iškilmėse, kurios imtos vadinti atlaidais.

Atlaidų dienas paprastai turi kiekviena bažnyčia. Populiariausi Lietuvoje Žemaičių Kalvarijos, Aušros Vartų ir Šilinės atlaidai, trunkantys po savaitę. Į juos žmonės susirenka ne tik melstis, bet ir pabendrauti, papramogauti, apsipirkti.

Mylistas, arba loskas (atlaidus), dvasiškas žemaičiai visados už didį daiktą skaitė, todėl ir vyskupai kuo daugiau norėjo išmelsti jų nuo Tėvo Šventojo. Vyskupas Jurgis Tiškevyčius, du kartus buvęs Ryme, lygia dalia daugel bažnyčioms atlaidus parvežė. Ir kiti vyskupai tame dalyke nesnaudė. Todėl šiandien nėra nei vienos Žemaičiuose bažnyčios, katra bent keleto švenčių su atlaidais nešventintų.

M. Valančius „Žemaičių vyskupystė“

LIETUVOS KULTŪROS PAVELDO TŪKSTANTMEČIO VIRTUALI PARODAį viršų | toliau

LIETUVOS KULTŪROS PAVELDO TŪKSTANTMEČIO VIRTUALI PARODA
Puslapis atnaujintas 2000 06 13