Atgal į pirmą puslapįLIETUVOS KULTŪROS PAVELDO TŪKSTANTMEČIO VIRTUALI PARODA
ŠVENTOS VIETOS IR PILIGRIMYSTĖ

Šiluva
Žemaičių Kalvarija
Aušros Vartai
Aušros Vartų paveikslas
Aušros Vartų paveikslo kilmės versijos
Vilnių užėmus švedams
Aušros Vartų paveikslo vainikavimas
Viešas gerbimas
Adomas Mickevičius apie Aušros Vartų Dievo Motiną
Kryžių kalnas
Atlaidai ir maldininkai

Viešas gerbimas

Aušros vartai tarpukaryje

XIX–XX a. pradžioje Aušros Vartuose buvo tokia pamaldų tvarka: kasdien nuo aušros ligi vidurdienio prie Aušros Vartų paveikslo būdavo laikomos šv. Mišios, vakarais giedama Švč. M. Marijos litanija ir kitos giesmės.

Iš kitų Švč. M. Marijos švenčių iškilmingumu išsiskyrė Dievo Motinos Globos diena: aštuonias dienas prieš lapkričio 16 d. koplyčia ir gatvė iki pat Rotušės aikštės kūpėjo žmonėmis. Gatvė priešais koplyčią buvo grįsta medžiu ir labai švariai užlaikoma, nes maldininkai norėdavo klauptis.

Visi einantys pro Aušros Vartus, net kitatikiai, turėdavo nusiimti kepurę.

1927 metais prie paveikslo kabojo per 14 tūkstančių votų. Iš sidabrinių buvo nukaldinti papuošimai koplyčios sienoms.


LIETUVOS KULTŪROS PAVELDO TŪKSTANTMEČIO VIRTUALI PARODAį viršų | toliau

LIETUVOS KULTŪROS PAVELDO TŪKSTANTMEČIO VIRTUALI PARODA
Puslapis atnaujintas 2000 06 13