Atgal į pirmą puslapįLIETUVOS KULTŪROS PAVELDO TŪKSTANTMEČIO VIRTUALI PARODA
ŠVENTOS VIETOS IR PILIGRIMYSTĖ

Šiluva
Žemaičių Kalvarija
Aušros Vartai
Aušros Vartų paveikslas
Aušros Vartų paveikslo kilmės versijos
Vilnių užėmus švedams
Aušros Vartų paveikslo vainikavimas
Viešas gerbimas
Adomas Mickevičius apie Aušros Vartų Dievo Motiną
Kryžių kalnas
Atlaidai ir maldininkai

Aušros Vartų paveikslo kilmės versijos

Viena iš pirmųjų versijų turėjo politinių padarinių:
Istorikas Teodoras Narbutas savo „Lietuvos istorijos“ V tome paskelbė, kad paveikslą Vilniun parsivežęs iš Krymo Didysis Kunigaikštis Algirdas. Buvęs unitas, vėliau ortodoksų metropolitas Siemaška savo testamente 1860 m. užrašė, kad „kadaise rusiškas“ Aušros Vartų paveikslas turįs būti pakabintas Šventosios Dvasios vienuolyne. Generalgubernatorius Muravjovas norėjęs tai padaryti, bet 1865 m. buvo atšauktas iš Vilniaus.

Antroji gimė romantizmo laikais:
Paveikslas esą buvo nupieštas specialiai miesto vartams pačiame Vilniuje 1520–1530 m. itališkos mokyklos atstovo. Marijos veidui dailininkas suteikęs gražuolės Barboros Radvilaitės bruožų.

Šiandieninė versija:
Dailės istorikė M. Katamajska–Saeed teigia, kad, atkūrus pirminį paveikslo variantą, jis atitinka XVI amžiaus pabaigos Nyderlandų raižinių atvaizdus, sukurtus pagal Mariteno de Voso piešinius. Taigi Vilniaus paveikslas sukurtas 1620–1630 m. specialiai Aušros Vartams, sekant Šiaurės Europos tapybos tradicijomis.


LIETUVOS KULTŪROS PAVELDO TŪKSTANTMEČIO VIRTUALI PARODAį viršų | toliau

LIETUVOS KULTŪROS PAVELDO TŪKSTANTMEČIO VIRTUALI PARODA
Puslapis atnaujintas 2000 06 13