Atgal į pirmą puslapįLIETUVOS KULTŪROS PAVELDO TŪKSTANTMEČIO VIRTUALI PARODA
ŠVENTOS VIETOS IR PILIGRIMYSTĖ

Šiluva
Žemaičių Kalvarija
Aušros Vartai
Aušros Vartų paveikslas
Aušros Vartų paveikslo kilmės versijos
Vilnių užėmus švedams
Aušros Vartų paveikslo vainikavimas
Viešas gerbimas
Adomas Mickevičius apie Aušros Vartų Dievo Motiną
Kryžių kalnas
Atlaidai ir maldininkai

Aušros Vartų paveikslo vainikavimas

Iškilmėms paskirta 1927 m. liepos 2 d.

Šventei norėta suteikti politinį atspalvį ir vainikuoti Aušros Vartų Švč. M. Mariją „Lenkijos Karalystės Karaliene“. Tačiau Apaštalų Sostas leido Ją garbinti vien „Gailestingumo Motinos“ titulu. Procesijoje nešamą į koplyčią paveikslą dengė didžiulis raudonas apsiaustas su išsiųtu abiejų tautų Respublikos herbu.

Į Vilnių „tvarkai palaikyti“ sutraukta 2 tūkst. policininkų. Įvesti net reguliarios kariuomenės daliniai. Šventės išvakarėse, bijant riaušių, suimti aktyvesni lietuvių bei gudų visuomenės veikėjai.

Šia progra buvo atidaryta demarkacinė siena, bet iš Lietuvos teatvyko vos apie tūkstantis maldininkų. Dalyvavo Varšuvos ir Poznanės kardinolai, 29 vyskupai, per tūkstantis kunigų.


LIETUVOS KULTŪROS PAVELDO TŪKSTANTMEČIO VIRTUALI PARODAį viršų | toliau

LIETUVOS KULTŪROS PAVELDO TŪKSTANTMEČIO VIRTUALI PARODA
Puslapis atnaujintas 2000 06 13