Atgal į pirmą puslapįLIETUVOS KULTŪROS PAVELDO TŪKSTANTMEČIO VIRTUALI PARODA
ŠVENTOS VIETOS IR PILIGRIMYSTĖ

Šiluva
Žemaičių Kalvarija
Aušros Vartai
Aušros Vartų paveikslas
Aušros Vartų paveikslo kilmės versijos
Vilnių užėmus švedams
Aušros Vartų paveikslo vainikavimas
Viešas gerbimas
Adomas Mickevičius apie Aušros Vartų Dievo Motiną
Kryžių kalnas
Atlaidai ir maldininkai

Aušros Vartų paveikslas

Aušros Vartų madona

Yra net trys Aušros Vartų Švč. M. Marijos paveikslo kilmės versijos.

Vieninteliame iš penkių Lietuvoje esančių Švč. M. Marijos vainikuotų paveikslų Aušros Vartų madona vaizduojama be kūdikio. Paveikslas yra 1,8x1,6 m dydžio, pieštas tempera ant aštuonių ąžuolinių lentų. Vėliau ne kartą perpieštas aliejiniais dažais – rankos perpieštos net 8 kartus. Restauruojant prieš vainikavimo iškilmes 1927 m. paveiksle rastos 2683 skylės nuo vinių, kuriomis buvo prikaltas sidabrinis drabužis bei votai. Vienoje vietoje paveikslas peršautas, matyt, vaduojant Aušros Vartus nuo Vilnių užėmusių švedų 1702 m. Antrąsyk paveikslas restauruotas 1993 m.

Sprendžiant pagal kūrinio didingumą ir monumentalumą, jis buvo skirtas žiūrėti iš toli, taigi to meto Europos papročiu tapytas miesto vartams (iš lauko pusės Aušros Vartuose kabojęs Išganytojo atvaizdas).

1650 m. apie stebuklingus paveikslus rašęs V. Kojalavičius Aušros Vartų madonos dar nemini, tačiau 1765 m. giesmėse jis jau šlovinamas.

Viešo gerbimo pradžia galima laikyti 1655–1661 m. karą su rusais. Vilniečiai, saugodami vartus, meldė Marijos užtarimo. Sako, naktimis virš miesto danguje pasirodydavęs Aušros Vartų Dievo Motinos atvaizdas. Atsidėkojant už globą 1671 m. paveikslas apvilktas puošniu sidabro drabužiu, padarytu Vilniaus auksakalių.

Nuo 1726 m. paveikslas yra dabartinėje mūrinėje koplyčioje.

1927 m. įvyko Aušros Vartų Švč. M. Marijos vainikavimo iškilmės. Nuo to laiko Ją vadiname Gailestingumo Motina.


LIETUVOS KULTŪROS PAVELDO TŪKSTANTMEČIO VIRTUALI PARODAį viršų | toliau

LIETUVOS KULTŪROS PAVELDO TŪKSTANTMEČIO VIRTUALI PARODA
Puslapis atnaujintas 2000 06 13