Atgal į pirmą puslapįLIETUVOS KULTŪROS PAVELDO TŪKSTANTMEČIO VIRTUALI PARODA
ŠVENTOS VIETOS IR PILIGRIMYSTĖ

Šiluva
Švč. M. Marijos apsireiškimas
Šiluvos bažnyčia
Šiluvos Švč. M. Marijos paveikslas
Apsireiškimo koplyčia
Šilinės atlaidai
Žemaičių Kalvarija
Aušros Vartai
Kryžių kalnas
Atlaidai ir maldininkai

Šiluvos Švč. M. Marijos paveikslas

Šiluvos bažnyčios Švč. M. Marijos paveikslas

Stebuklingas Šiluvos Dievo Motinos paveikslas panašus į vadinamąjį Konstantinopolio šv. Luko paveikslą, kurį 1453 m. sunaikino turkai.

Paveikslo plotis – 1,38 m, aukštis – 2,28 m. 1957 m. jį restauravusi dailininkė Ona Šmigelskytė teigia, kad žymusis kūrinys tapytas aliejiniais dažais ant storos drobės, prikaltos prie pušinių lentų. Tapyta aštriais štrichais, kuriuos ankstesni restauratoriai sušvelninę.

Pasakojama, kad jį 1457 m. parvežęs iš Romos Petras Gedgaudas. Apie XVI a. vidurį paskutinis katalikų klebonas Jonas Holubka esą užkasęs paveikslą drauge su Šiluvos bažnyčios dokumentais geležinėje skrynioje, slėpdamas nuo įsigalėjusių kalvinų. Vėl pagerbti paveikslą maldininkai galėję tik po 1622 m., atstačius katalikų bažnyčią.

1674 m. iš daugybės susirinkusių votų Karaliaučiaus auksakalys L. Hoffmanas padarė paveikslui auksuoto sidabro drabužį.

1786 m. rugsėjo 8 d įvyko paveikslo vainikavimas. Apeigas atliko vysk. S. J. Giedraitis, popiežiui Pijui VI leidus taip pagerbti nuo seno stebuklais garsėjantį atvaizdą.

Paprastomis dienomis stebuklingasis paveikslas uždengiamas kitu, vaizduojančiu Švč. M. Marijos apsireiškimą. Jį 1920 m. nutapė dailininkas iš Čenstachovos J. Rutkowskis.


LIETUVOS KULTŪROS PAVELDO TŪKSTANTMEČIO VIRTUALI PARODAį viršų | toliau

LIETUVOS KULTŪROS PAVELDO TŪKSTANTMEČIO VIRTUALI PARODA
Puslapis atnaujintas 2000 06 13