Atgal į pirmą puslapįLIETUVOS KULTŪROS PAVELDO TŪKSTANTMEČIO VIRTUALI PARODA
ŠVENTOS VIETOS IR PILIGRIMYSTĖ

Šiluva
Švč. M. Marijos apsireiškimas
Šiluvos bažnyčia
Šiluvos Švč. M. Marijos paveikslas
Apsireiškimo koplyčia
Šilinės atlaidai
Žemaičių Kalvarija
Aušros Vartai
Kryžių kalnas
Atlaidai ir maldininkai

Šilinės atlaidai

Šiline vadinama Švč. M. Marijos gimimo diena – rugsėjo 8. Atlaidai, prasidedantys nuo pirmojo rugsėjo sekmadienio, trunka visą savaitę. Ta proga jau nuo XVII amžiaus į Šiluvą eina procesijos.

Procesijos ypač išpopuliarėjo Nepriklausomoje Lietuvoje. Kaune netgi buvo įsikūręs komitetas joms organizuoti (1928 m.). Į jas susiburdavo po kelis tūkstančius žmonių.

Paskutiniais ikikariniais metais Šiluvoje gyveno 800 žmonių, tad nesunku įsivaizduoti, kaip jis atrodydavo, kai per dieną čia atplūsdavo 10 tūkst. maldininkų. Jie nesutilpdavo į Šiluvos bažnyčią ir Apsireiškimo koplyčią, tad miestelis buvo radiofikuotas ir pamaldų galėjai klausytis būdamas bet kurioje vietoje.

Daugelis žmonių eidavo į atlaidus pasižmonėti, apsipirkti mugėje, papramogauti, nes susirinkdavo daug muzikantų, kartais atvažiuodavo net du cirkai.

Nors sovietmečiu procesijas rengti buvo griežtai draudžiama, o jų organizatoriai ir dalyviai baudžiami, atleidžiami iš darbo, maldininkai vis vien traukdavo iš Tytuvėnų į Šiluvą! Procesijas, kurias lydėdavo KGB mašinos, ypač aktyviai rengė Eucharistijos bičiuliai.

Nuo pat ryto pasirengęs kelionėms, vis žiūriu į Kelmės kelią. Apie priešpietį pamačiau iš tolo – atvilnija, atmirguliuoja minios svieto, vieškelis gal pusės viorsto kruta, mirga žmonėmis. Jau ir giesmės girdėti; jau jau prisiartina, jau visos gražybės matyti.

Žemaitė „Kelionė į Šidlavą“

LIETUVOS KULTŪROS PAVELDO TŪKSTANTMEČIO VIRTUALI PARODAį viršų | toliau

LIETUVOS KULTŪROS PAVELDO TŪKSTANTMEČIO VIRTUALI PARODA
Puslapis atnaujintas 2000 06 13