Atgal į pirmą puslapįLIETUVOS KULTŪROS PAVELDO TŪKSTANTMEČIO VIRTUALI PARODA
ŠVENTOS VIETOS IR PILIGRIMYSTĖ

Šiluva
Švč. M. Marijos apsireiškimas
Šiluvos bažnyčia
Šiluvos Švč. M. Marijos paveikslas
Apsireiškimo koplyčia
Šilinės atlaidai
Žemaičių Kalvarija
Aušros Vartai
Kryžių kalnas
Atlaidai ir maldininkai

Šiluvos bažnyčia

Šiandieninė Šiluvos bažnyčia – Švč. M. Marijos gimimo bazilika – yra ketvirtoji iš eilės, statyta 1760–1775 metais. Tai tvirtai suręstas raudonų plytų statinys. Jo vidų 24 metus puošė Italijoje mokęsis skulptorius Mykolas Podhaiskis.

Mažosios bazilikos garbės titulą Šiluvos bažnyčiai 1976 metais suteikė popiežius Paulius VI.

Šoninėje bažnyčios koplyčioje saugoma geležinė skrynia, kurioje po Švč. M. Marijos apsireiškimo buvo rasti dokumentai ir stebuklingasis paveikslas, dabar kabantis didžiajame altoriuje. Ten pat yra iš Anglijos smiltainio iškalta Švč. M. Marijos statula.


LIETUVOS KULTŪROS PAVELDO TŪKSTANTMEČIO VIRTUALI PARODAį viršų | toliau

LIETUVOS KULTŪROS PAVELDO TŪKSTANTMEČIO VIRTUALI PARODA
Puslapis atnaujintas 2000 06 13