Atgal į pirmą puslapįLIETUVOS KULTŪROS PAVELDO TŪKSTANTMEČIO VIRTUALI PARODA
PAGONYBĖ IR KRIKŠČIONYBĖ
LIETUVOS CHRISTIANIZACIJA
KATALIKYBĖ IR STAČIATIKYBĖ
BAŽNYČIOS REFORMA
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
ŽYMIAUSI RELIGINIAI VEIKĖJAI
Šv. Jonas, šv. Antanas, šv. Eustatijas
Jogaila
Šv. Kazimieras
Stanislovas Rapolionis
Giedraičių dinastija
Vilniaus Gaonas
Ignotas Jokūbas Masalskis
Pal. Jurgis Matulaitis
Teofilis Matulionis

ŽYMIAUSI RELIGINIAI VEIKĖJAI

Lietuvos krikščionėjimas – tai ne tik įvairių procesų ir struktūrų istorija. Visų pirma – tai gyvų žmonių istorija, kurią mums nuolatos primena ir įprasmina žymiausi religiniai veikėjai: Lietuvos kankiniai šv. Jonas, šv. Antanas ir šv. Eustatijus, Lenkijos karalius ir Vilniaus vyskupystės steigėjas Jogaila, Lietuvos globėjas karalaitis šv. Kazimieras, Reformacijos sąjūdžio veikėjas Stanislovas Rapolionis, lietuviškai rašto kultūrai nusipelnusių vyskupų išugdžiusi Giedraičių dinastija, pirmasis Edukacijos komisijos pirmininkas Vilniaus vyskupas Ignotas Jokūbas Masalskis, blaivybės sąjūdžio pradininkas Žemaičių vyskupas Motiejus Valančius, palaimintasis Vilniaus arkivyskupas Jurgis Matulaitis, sovietų persekiotas Kaišiadorių vyskupas Teofilis Matulionis.


LIETUVOS KULTŪROS PAVELDO TŪKSTANTMEČIO VIRTUALI PARODAį viršų | toliau

LIETUVOS KULTŪROS PAVELDO TŪKSTANTMEČIO VIRTUALI PARODA
Puslapis atnaujintas 2000 06 13