Atgal į pirmą puslapįLIETUVOS KULTŪROS PAVELDO TŪKSTANTMEČIO VIRTUALI PARODA
PAGONYBĖ IR KRIKŠČIONYBĖ
LIETUVOS CHRISTIANIZACIJA
Krikščionybė ir baltų kraštai
Krikščionybė Mindaugo laikais
Kunigaikščiai ir vienuoliai
Lietuvos krikštas
Žemaičių krikštas
KATALIKYBĖ IR STAČIATIKYBĖ
BAŽNYČIOS REFORMA
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
ŽYMIAUSI RELIGINIAI VEIKĖJAI

Lietuvos krikštas

Nukryžiuotasis su Švč. M. Marija ir šv. Jonu evangelistu

Krikšto bylą perėmė Jogaila ir Vytautas. 1382 m. spalio 31 d. su Vokiečių ordinu derėjosi Jogaila. Jis užrašė ordinui žemaičius iki Dubysos ir pažadėjo per 4 metus su valdiniais apsikrikštyti, tačiau kitais metais sutarties nepatvirtino. Ordinas ėmė remti Vytautą. Vytautas 1383 m. spalio 21 d. priėmė krikštą, gaudamas Vygando vardą, ir ordinui užrašė žemaičius iki Nevėžio. Tuo metu lenkai Jogailai pasiūlė užimti Lenkijos sostą.

Susitaikęs su Vytautu, Jogaila 1385 m. Krėvos pilyje priėmė lenkų pasiūlymą, pasižadėjo priimti krikštą ir įvesti Lietuvoje krikščionybę. 1386 m. vasario 15 d. Krokuvoje jis buvo pakrikštytas Vladislovo vardu, sutuoktas su Jadvyga ir kovo 4 d. vainikuotas Lenkijos karaliumi. 1387 m. lydimas vyskupo Andriejaus, Jogaila atvyko į Lietuvą. Valdovo krikštas oficialiai reiškė tautos ir valstybės krikštą. Lietuvoje krikštą priėmė bajorai, o pilies ir kiemų apylinkėse buvo pakrikštyti valstiečiai.

Pirmosios parapijos įsteigtos Ukmergėje, Maišiagaloje, Lydoje, Nemenčinėje, Medininkuose, Krėvoje, Hainoje, Obolcuose. Tai buvo Vilniaus ir Vitebsko kunigaikštijų vietovės, priklausiusios Jogailai. 1387 m. vasario 17 d. jis išleido privilegiją, Vilniaus vyskupui suteikdamas sklypą su keliais pastatais Vilniuje, Tauragnų pilį su valsčiumi, taip pat Labanoro ir Molėtų kaimus bei Dambravos, Verkių ir Bokšto valsčiukus. 1387 m. vasario 22 d. privilegija uždraudė katalikams tuoktis su stačiatikiais, o mišrių vedybų atveju pastarieji turėjo priimti katalikybę. Šiedu aktai apibrėžė katalikų tikėjimo kaip valstybinės religijos statusą.

1389 m. balandžio 19 d. bule popiežius Urbonas VI pripažino Lietuvos krikštą. Tais pačiais metais lenkų pranciškonas Andriejus tapo pirmuoju Vilniaus vyskupu. Buvo įsteigta Vilniaus katedros kapitula. Lietuva įsiliejo į krikščioniškų Europos valstybių gretas.


LIETUVOS KULTŪROS PAVELDO TŪKSTANTMEČIO VIRTUALI PARODAį viršų | toliau

LIETUVOS KULTŪROS PAVELDO TŪKSTANTMEČIO VIRTUALI PARODA
Puslapis atnaujintas 2000 06 13