Atgal į pirmą puslapįLIETUVOS KULTŪROS PAVELDO TŪKSTANTMEČIO VIRTUALI PARODA
PAGONYBĖ IR KRIKŠČIONYBĖ
LIETUVOS CHRISTIANIZACIJA
Krikščionybė ir baltų kraštai
Krikščionybė Mindaugo laikais
Kunigaikščiai ir vienuoliai
Lietuvos krikštas
Žemaičių krikštas
KATALIKYBĖ IR STAČIATIKYBĖ
BAŽNYČIOS REFORMA
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
ŽYMIAUSI RELIGINIAI VEIKĖJAI

Kunigaikščiai ir vienuoliai

Popiežius Jonas XXII (1316–1334)

1263 m. Mindaugas buvo nužudytas. Prasidėjo pagonybės revanšas, tačiau lietuvių bendravimas su Kristaus sekėjais nenutrūko. Su krikščionimis bendravo didieji kunigaikščiai Vytenis ir Gediminas. Jie su rygiečiais ir jų arkivyskupu ėjo išvien prieš ordiną, statė bažnyčias, kvietėsi vienuolius bei kunigus. Pirmoji tokia sąjunga tarp Rygos krikščionių ir lietuvių sudaryta 1298 m. Po šios sutarties Rygos pranciškonai ir dominikonai galėjo laisvai veikti Lietuvoje. Vytenis pastatė Naugarduke bažnyčią ir prašė atsiųsti du pranciškonus, bet tą bažnyčią kryžiuočiai sudegino.

Palaikydamas sąjungą su rygiečiais ir arkivyskupu, Gediminas Vilniuje pastatė bažnyčią pranciškonams. Skatinamas vienuolių ir vadovaudamasis politiniais motyvais, Gediminas 1322 m. parašė popiežiui Jonui XXII laišką, kuriame skundėsi ordino skriaudomis ir pažadėjo priimti katalikų tikėjimą. Kitus laiškus 1323 m. jis parašė Vakarų Europos miestams ir vienuolijų viršininkams, kviesdamas kunigus vienuolius bei amatininkus atvykti į Lietuvą ir žadėdamas tikėjimo laisvę. Ordinas gynėsi. Jo prašomi Prūsijos vyskupai įspėjo tikinčiuosius, kad nesidėtų su lietuviais. 1324 m. Gediminas popiežiaus legatams atsakė, jog nieko nežinąs apie pažadą krikštytis. Krikšto klausimas liko neišspręstas. Tačiau Lietuvoje ir toliau darbavosi vienuoliai.

Didieji kunigaikščiai Algirdas ir Kęstutis taip pat buvo traukiami krikščionybėn, bet abu mirė pagonys. 1349 m. Kęstučio krikštui savo bule pritarė popiežius Klemensas VI. 1358 m. juos per savo pasiuntinius ragino krikštytis Vokietijos imperatorius Karolis IV (I). Lietuvos valdovai iškėlė savąją krikšto priėmimo programą – valstybei turi būti grąžintos ordino užgrobtos žemės, o pats ordinas iškeltas į rytus kovoti su totoriais. Derybos nebuvo sėkmingos, todėl krikštas neįvyko. Nedavė vaisių ir popiežiaus Grigaliaus XI pastangos 1373 m.


LIETUVOS KULTŪROS PAVELDO TŪKSTANTMEČIO VIRTUALI PARODAį viršų | toliau

LIETUVOS KULTŪROS PAVELDO TŪKSTANTMEČIO VIRTUALI PARODA
Puslapis atnaujintas 2000 06 13