Atgal į pirmą puslapįLIETUVOS KULTŪROS PAVELDO TŪKSTANTMEČIO VIRTUALI PARODA
PAGONYBĖ IR KRIKŠČIONYBĖ
LIETUVOS CHRISTIANIZACIJA
Krikščionybė ir baltų kraštai
Krikščionybė Mindaugo laikais
Kunigaikščiai ir vienuoliai
Lietuvos krikštas
Žemaičių krikštas
KATALIKYBĖ IR STAČIATIKYBĖ
BAŽNYČIOS REFORMA
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
ŽYMIAUSI RELIGINIAI VEIKĖJAI

LIETUVOS CHRISTIANIZACIJA

Karaliaus Mindaugo krikštas

Prireikė keturių šimtmečių, idant Lietuva įsilietų į krikščioniškų Europos valstybių gretas. 1009-aisiais Lietuvoje nužudytas pirmasis žinomas šio krašto misionierius šv. Brunonas Bonifacas, o tik 1418 m. pradžioje Konstancos Bažnytiniam susirinkimui pranešta apie sėkmingą paskutinių baltų pagonių – žemaičių krikštą. Po Mindaugo sprendimo tapti karaliumi krikščioniu, visi Lietuvos didieji kunigaikščiai svarstė krikšto galimybę, vedė derybas su popiežiais ir katalikiškų šalių valdovais. Tačiau Vokiečių ordino politika buvo stiprus neigiamas veiksnys. Todėl tik Jogailos ir Vytauto dėka religinis atotrūkis nuo Europos buvo pašalintas.


LIETUVOS KULTŪROS PAVELDO TŪKSTANTMEČIO VIRTUALI PARODAį viršų | toliau

LIETUVOS KULTŪROS PAVELDO TŪKSTANTMEČIO VIRTUALI PARODA
Puslapis atnaujintas 2000 06 13