Į pradžią
 

1865 metais pastatytas pastatas priklausė Klaipėdos Irvingerių-Apaštalų Bažnyčiai. 1945 metais jį perdavus Romos katalikams, bažnyčiai suteiktas Kristaus Karaliaus titulas. Iki 1988 m. ji buvo vienintelė katalikų bažnyčia Klaipėdoje. 1997 m. rekonstruota pagal architekto Sauliaus Prikockio projektą pristatant apsidę. 2001 m. atliktas pastato kapitalinis remontas pagal architekto Sauliaus Manomaičio projektą.

2001 m. bažnyčia papuošta dailininkų Dalios Skardžiūtės, Carlo Bertagnin OFM ir Pauliaus Vaineikio OFM nutapytomis Kristaus Karaliaus ir Kristaus kančios kelio ikonomis.

2002 m. Kristaus Karaliaus šventės proga Lietuvos pasauliečių pranciškonų ordino iniciatyva, bendradarbiaujant su broliais pranciškonais, parengtas Kryžiaus kelio leidinėlis (jo medžiaga panaudota šioje svetainėje). Leidinio dizainerė – Silvija Knezekytė.

Ikonos samprata šiandieninėje Bažnyčioje

Kryžiaus kelio ikonos

Kristaus Karaliaus ikona

Klaipėdos
Kristaus Karaliaus bažnyčia

    www.lcn.lt    © Katalikų interneto tarnyba, 2003           © Lietuvos pranciškonų pasauliečių ordinas, 2002