Į pradžią
Į dvyliktą stotįĮ keturioliktą stotį  

Prie Jėzaus kryžiaus stovėjo jo motina, jo motinos sesuo, Marija Kleopienė ir Marija Magdalietė. Pamatęs stovinčius motiną ir mylimąjį mokinį, Jėzus tarė motinai: „Moterie, štai tavo sūnus!“ Paskui tarė mokiniui: „Štai tavo motina!“

Pagal Joną 19, 25–27a

Motina yra ten... aprauda savo Sūnų ir neša Jį ant rankų, kaip nešiojo Jį savyje, kaip nešė pasauliui... Marija yra ten, prie kryžiaus. Ištikima. Ji paprasčiausiai būna šalia... Marija yra ten: ir tampa motina, mūsų motina, tikinčiųjų motina. Tu, Marija, atverk naują mūsų tikėjimo tarpsnį.


Su Marija meldžiame Tave, Viešpatie, už visą Bažnyčią. Padaryk, kad Tavo Bažnyčia atkreiptų dėmesį į šiandienos žmonių „kryžiaus kelią“... Kad Tavoji Bažnyčia mokėtų lydėti tuos, kurie siekia įprasminti savo gyvenimą. Su Marija Tave meldžiame, Viešpatie, už Bažnyčią. Amen.

Ikonos samprata šiandieninėje Bažnyčioje

Kryžiaus kelio ikonos

Kristaus Karaliaus ikona

Klaipėdos
Kristaus Karaliaus bažnyčia

    www.lcn.lt    © Katalikų interneto tarnyba, 2003           © Lietuvos pranciškonų pasauliečių ordinas, 2002