Į pradžią
Į vienuoliktą stotįĮ tryliktą stotį  

Jėzus galingu balsu sušuko: „Tėve, į tavo rankas atiduodu savo dvasią“. Ir su tais žodžiais numirė.

Pagal Luką 23, 46

Viskas pasakyta! Viskas atlikta. Viskas atiduota. Dievas taip pamilo pasaulį, jog atidavė Savo vienintelį Sūnų. Mylėti ir dovanoti – du veiksmažodžiai, kuriuos nuolatos asmenuoti ir suvienyti mus kviečia gyvenimas; juk supratome, ką reiškia mylėti ir ką reiškia dovanoti.


Numirei už mane,

numirei už visus žmones,

mano brolius, Viešpatie.

Į Tavo rankas atiduodu savo dvasią.

Per amžių amžius. Amen.

Ikonos samprata šiandieninėje Bažnyčioje

Kryžiaus kelio ikonos

Kristaus Karaliaus ikona

Klaipėdos
Kristaus Karaliaus bažnyčia

    www.lcn.lt    © Katalikų interneto tarnyba, 2003           © Lietuvos pranciškonų pasauliečių ordinas, 2002