Į pradžią
Į dešimtą stotįĮ dvyliktą stotį  

Tuomet prikalė jį prie kryžiaus... Buvo trečia valanda. Taip pat buvo užrašytas jo kaltinimas: „Žydų karalius“. Kartu su juo nukryžiavo du plėšikus: vieną iš dešinės, kitą iš kairės...

Pagal Morkų 15, 24–27

Vidurdienis tampa naktimi. Vidury baltos dienos viską pridengė nakties spalva. Vidury baltos dienos naktis bloškėsi ant dienos, kaip žmonės Tave nubloškė ant kryžiaus medžio... Vidury nakties, pakilęs nuo kryžiaus medžio, Tu tampi pasaulio šviesa.


Jėzau, Tave išdavė Tavo draugai.

Pasigailėk tų, kuriuos išdavė jų artimieji.

Būk jų šviesa, ištvermė ir viltis.

Šiandien, rytoj ir per amžių amžius. Amen.

Ikonos samprata šiandieninėje Bažnyčioje

Kryžiaus kelio ikonos

Kristaus Karaliaus ikona

Klaipėdos
Kristaus Karaliaus bažnyčia

    www.lcn.lt    © Katalikų interneto tarnyba, 2003           © Lietuvos pranciškonų pasauliečių ordinas, 2002