Į pradžią
Į devintą stotįĮ vienuoliktą stotį  

Kareiviai, nukryžiavę Jėzų, pasiėmė jo drabužius ir padalijo juos į keturias dalis – kiekvienam kareiviui po dalį; pasiėmė ir tuniką. Ji buvo be siūlės, nuo viršaus iki apačios ištisai megzta. Todėl jie tarėsi: „Neplėšykime jos, bet verčiau meskime burtą, kam ji teks“. Taip išsipildė Raštas: „Jie drabužius mano dalijas, meta dėl mano apdaro burtą“. Šitaip kareiviai ir padarė.

Pagal Joną 19, 23–24

Nuplėšus drabužius, jam nebeliko nieko. Nieko, išskyrus gyvybę, ir tą pačią nebeilgam... Jėzus – vis dar žmogus, nepaisant nieko.


Dieve, mūsų Tėve, meldžiame Tave už apnuogintuosius, išstumtuosius į paribį, atmestuosius: prostitutes, narkomanus, nebeturinčius nieko... nei darbo, nei duonos, nei stogo, nei žodžių savo liūdesiui išsakyti. Tave meldžiame už juos ir tuos, kurie iš jų pasipelno. Amen.

Ikonos samprata šiandieninėje Bažnyčioje

Kryžiaus kelio ikonos

Kristaus Karaliaus ikona

Klaipėdos
Kristaus Karaliaus bažnyčia

    www.lcn.lt    © Katalikų interneto tarnyba, 2003           © Lietuvos pranciškonų pasauliečių ordinas, 2002