Į pradžią
Į septintą stotįĮ devintą stotį  

Atsigręžęs į moteris, Jėzus prabilo: „Jeruzalės dukros! Verkite ne manęs, bet verčiau savęs ir savo vaikų! Ateis dienos, kai sakys: ’Laimingos nevaisingosios! Laimingos negimdžiusios ir nežindžiusios!’ Tada sakys kalnams: ’Griūkite ant mūsų!’ ir kalvoms: ’Pridenkite mus!’ Jeigu šitaip daro žaliam medžiui, tai kas gi laukia sausuolio?“

Pagal Luką 23, 28–31

Nei apaštalo, nei mokinio, nė vieno, tik kelios moterys ir moterų ašaros! Brangiai kainuojančios, druskos skonio ašaros... Verkite, nes pasauliui reikia atgimimo... Verkite, nes pasauliui reikia atkūrimo... Verkite, nes jums padovanotas dar vienas gyvenimas, ir nėra didesnės meilės, kaip paaukoti savo gyvybę. Verkite! Jums padovanotas dar vienas gyvenimas! Jums padovanotas tikrasis gyvenimas.


Dieve, mūsų Tėve, pažvelk į moteris, kurios yra įžeistos, moteris, kurios verkia.

Pažvelk ir į moteris, kurios moka švelniai apkabinti ir ištarti pasitikėjimą sugrąžinantį malonų žodį.

Pažvelk į moteris, kurios būna šalia, paprasčiausiai būna tada ir ten, kur reikia pabūti šalia. Amen.

Ikonos samprata šiandieninėje Bažnyčioje

Kryžiaus kelio ikonos

Kristaus Karaliaus ikona

Klaipėdos
Kristaus Karaliaus bažnyčia

    www.lcn.lt    © Katalikų interneto tarnyba, 2003           © Lietuvos pranciškonų pasauliečių ordinas, 2002