Į pradžią
Į šeštą stotįĮ aštuntą stotį  

Mat žodis apie kryžių tiems, kurie eina į pražūtį, yra kvailystė, o mums, einantiems į išganymą, jis yra Dievo galybė.

Dievo kvailybė išmintingesnė už žmones ir Dievo silpnybė galingesnė už žmones.

Pirmasis korintiečiams 1, 18. 25

Vėl parkritęs ant žemės, ryjantis dulkes... Bet kas gi esi Tu, Viešpatie, kad turi mus taip mylėti? Kas gi Tu toks, kad turi vėl ir vėl parkristi, kad turi būti taip arti parpuolančių ir nebegalinčių pasikelti, kas Tu toks, jog turi mus taip mylėti?


Viešpatie Jėzau, panorai nugyventi

mūsų gyvenimą ir paragauti mirties.

Leisk mums kentėti drauge su Tavimi už pasaulį.

Leisk mums mylėti žmones drauge su Tavimi.

Parodyk mums kelią į Karalystę

ir nuvesk visus mus pas Tėvą.

Tu mūsų brolis per amžių amžius. Amen.

Ikonos samprata šiandieninėje Bažnyčioje

Kryžiaus kelio ikonos

Kristaus Karaliaus ikona

Klaipėdos
Kristaus Karaliaus bažnyčia

    www.lcn.lt    © Katalikų interneto tarnyba, 2003           © Lietuvos pranciškonų pasauliečių ordinas, 2002