Į pradžią
Į antrą stotįĮ ketvirtą stotį  

Kristus ne pats sau suteikė garbę tapti vyriausiuoju kunigu, bet tas, kuris jam pasakė: „Tu esi mano Sūnus, šiandien aš tave pagimdžiau“. Būdamas Sūnus, jis savo kentėjimuose išmoko klusnumo.

Žydams 5, 5. 8

Tokia sunki našta, net ir dailidei. Dar sunkesni rimbo kirčiai! Sunkios ir nesiliaujančios patyčios. Per sunkus erškėčių vainikas. Per sunki kryžiaus našta.

Na štai ir parkritai ant žemės, Jėzau. Dūsti...

Na štai ir parkritai.


Viešpatie, meldžiame už tuos, kurie tempia kryžių ne pagal jėgas, už tuos, kurie praranda drąsą priešintis, už tuos, kurie nebeturi jėgų pažvelgti į ateitį.

Pažvelk į tuos, kurie anonimiškai geibsta mūsų miesto prieglaudose...

Pažvelk į tuos, kurie savo orumą praranda uždaryti mūsų kalėjimuose...

Pažvelk į visus mūsų miesto ir apylinkės žmones, kuriuos slegia vienatvė...

Meldžiame Tave, Viešpatie, dabar ir nuo amžių, per amžius. Amen.

Ikonos samprata šiandieninėje Bažnyčioje

Kryžiaus kelio ikonos

Kristaus Karaliaus ikona

Klaipėdos
Kristaus Karaliaus bažnyčia

    www.lcn.lt    © Katalikų interneto tarnyba, 2003           © Lietuvos pranciškonų pasauliečių ordinas, 2002