Į pradžią
Į pirmą stotįĮ trečią stotį  

Jėzus pasakė visiems: „Jei kas nori eiti paskui mane, teišsižada pats savęs, teneša savo kryžių ir teseka manimi. Kas nori išgelbėti savo gyvybę, tas ją praras, o kas pražudys dėl manęs savo gyvybę, tas ją išgelbės. Kokia būtų nauda, jei žmogus laimėtų visą pasaulį, o save pražudytų ar sau pakenktų?!“

Pagal Luką 9, 23–25

Tikėjomės karaliaus, ir še tau kad nori – vergas; tikėjomės sosto, o čia – kryžius; tikėjomės karūnos, ir štai – erškėčių vainikas...

Turėsim pagaliau suprasti, jog dovanoti gyvenimą ir jį prarasti – tai viena ir tas pat.

Eiti iki galo atiduodant save reiškia nebepasilikti sau nieko, prarasti viską iš meilės kitam, iš meilės tam, kuriam save dovanojam...


Tėve, artėja Tavo Sūnaus kančia.

Jame surandi tai, ką gali žmogus

geriausio ir blogiausio, –

mylėti ir visiškai nusiminti...

Būk šalia tų, kuriuos

gniuždo neteisybė ar net broliai.

Išgirsk žmonių riksmą.

To prašome paprastai, dėl meilės.

Per amžių amžius. Amen.

Ikonos samprata šiandieninėje Bažnyčioje

Kryžiaus kelio ikonos

Kristaus Karaliaus ikona

Klaipėdos
Kristaus Karaliaus bažnyčia

    www.lcn.lt    © Katalikų interneto tarnyba, 2003           © Lietuvos pranciškonų pasauliečių ordinas, 2002