Į pradžią
Į antrą stotį  

Tuomet valdytojas jiems tarė: „Katrą norite, kad jums paleisčiau?“ Jie šaukė: „Barabą!“ Pilotas paklausė: „Ką gi man daryti su Jėzumi, kuris vadinamas Mesiju?“ Jie visi rėkė: „Ant kryžiaus jį!“ Jis klausė: „O ką gi pikta yra padaręs?“ Bet tie dar garsiau šaukė: „Ant kryžiaus jį!“

Pilotas, pamatęs, kad nieko nelaimi, o sąmyšis vis didėja, paėmė vandens, nusimazgojo rankas minios akivaizdoje ir tarė: „Aš nekaltas dėl šio teisiojo kraujo. Jūs žinokitės!“ O visi žmonės šaukė: „Jo kraujas [tekrinta] ant mūsų ir mūsų vaikų!“ Tuomet jis paleido jiems Barabą, o Jėzų nuplakdinęs atidavė nukryžiuoti.

Pagal Matą 27, 21–26

Ką reiškia vieno žmogaus gyvybė, kai pačiam reikia rasti išeitį iš keblios situacijos, susigrąžinti saugumą? Ko verta vieno žmogaus gyvybė, net jei jis mano brolis, kai man pačiam ramybės neduoda mano ateitis, karjera, įsitvirtinimas visuomenėje?.. Ir vis dėlto ką reiškia vieno žmogaus gyvybė? Nusimazgosiu rankas... ir baigtas kriukis! Negana to, ramybės neduoda sava ateitis, sava karjera... Todėl verčiau ramiai sau nusiplausiu rankas. Tai ne mano problema, ir nenoriu, kad tai taptų mano problema... Ką reiškia viso labo vieno žmogaus gyvenimas? Nenoriu kvaršinti sau dėl to galvos!

Tai silpnųjų logika, o gal stipriųjų? Ir apskritai... ar tai logika?


Dieve, mūsų Tėve, Tavo Sūnus yra pažemintas ir išjuoktas... Jo žodis yra tyla. Tyla yra žodis visų tų, kuriuos pasmerkė pasaulis ir jo atbukimas. Padaryk, kad Tavo Sūnus būtų mūsų šviesa ir viltis gyvenimo kelyje šiandien ir per amžius. Amen.

Ikonos samprata šiandieninėje Bažnyčioje

Kryžiaus kelio ikonos

Kristaus Karaliaus ikona

Klaipėdos
Kristaus Karaliaus bažnyčia

    www.lcn.lt    © Katalikų interneto tarnyba, 2003           © Lietuvos pranciškonų pasauliečių ordinas, 2002