Penkioliktoji stotis

 

MALDA KRISTUI KARALIUI


Tau dėkoju, o mano Viešpatie Dieve, nes manęs, nusidėjėlio, neatstūmei, bet padarei vertą dalyvauti Tavo šventuosiuose slėpiniuose. Tau dėkoju, nes norėjai, kad aš, nevertasis, dalyvaučiau Tavo tyriausiose dangiškosiose dovanose...

 

 

Ikonos samprata šiandieninėje Bažnyčioje

Kryžiaus kelio ikonos

Kristaus Karaliaus ikona

Klaipėdos
Kristaus Karaliaus bažnyčia

I stotisII stotisIII stotisIV stotisV stotisVI stotisVII stotisVIII stotisIX stotisX stotisXI stotisXII stotisXIII stotisXIV stotis  
   www.lcn.lt                                                          © Katalikų interneto tarnyba, 2003           © Lietuvos pranciškonų pasauliečių ordinas, 2002