Perugino. 'Kristaus krikšto' fragmentas
Kauno arkivyskupijaApie Kauno arkivyskupiją 

    Arkivyskupo Sigito Tamkevičiaus žodisNAUJIENOS

Kauno arkivyskupo Sigito Tamkevičiaus ganytojiškas laiškas arkivyskupijos kunigams (Kaunas, 2002 04 18)

Kauno arkivyskupijos spaudos tarnybos pranešimas apie Pasaulinės gyvybės dienos šventimą Kaune (2002 04 22)

Kaune paminėtas arkivyskupo Sigitas Tamkevičiaus kunigystės 40 m. jubiliejus

Kauno arkivyskupijos 75 metų jubiliejaus svetainė

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 


| Arkivyskupas metropolitas | Kardinolas | Vyskupai | Kunigai ir diakonai |
| Kurija ir jos institucijos | Spaudos tarnyba |
| Dekanatai ir parapijos | Vienuolijos |
| Statistiniai duomenys | "Kauno arkivyskupijos naujienos" |
| Arkivyskupijos istorija | Šventos vietos | Tikėjimo liudytojai |
| Kauno kunigų seminarija | Arkivyskupijos centrai |
| Organizacijos ir bendrijos | Tarpdiecezinės institucijos |


Puslapių autoriai: eidos ir Dalė Šmerauskaitė dale@lcn.lt
KATALIKŲ INTERNETO TARNYBA kit@lcn.lt