Į pirmą puslapį

Kauno arkivyskupijos Šeimos centras 

    Aukštaičių g. 10
    LT-3005 Kaunas
    Tel. (27) 20 75 98; faks. (27) 32 33 40
El. Paštas: family_center@kaunas.omnitel.net
arba laukimas@lcn.lt


Direktorė
    soc. d. mag. Vijoleta Valantiejutė

 

TIKSLAS, VEIKLA

Tikslas: pagrindinis Kauno arkivyskupijos Šeimos centro tikslas – ugdyti ir palaikyti šeimą remiantis katalikiškos moralės principais. Vizija: tvirta šeima su pilnaverčiais ryšiais tarp vyro ir žmonos bei tėvų ir vaikų.

Veiklos pradžia: veikla buvo pradėta 1990 metais Lietuvos Šeimos centro ir Caritas organizacijos sudėtyje. Kauno arkivyskupijos Šeimos centras oficialiai įteisintas kaip juridinis asmuo1997 metų rudenį. Pradininkai: ses. A. Pajarskaitė, E. Montvilienė, N. Liobikienė, O. Kazlienė, J. Gruodis, V. Rudzinskas, B. Obelenienė, A. Žarckus, R. Jurkuvienė.

Šiuo metu Centras turi 40 darbuotojų, pusė iš jų – savanoriai.

Veiklos profiliai: pastoracija, šeimų ir jaunimo ugdymas pagal katalikiškas vertybes, socialinis, psichologinis konsultavimas, savitarpio paramos grupės, šeimą palaikantis ir ugdantis konsultavimas, bei kita socialinė - psichologinė veikla, orientuota į šeimą. (plačiau žr. "Pilna troba"). Šeimos centras yra religinė bendrija. Visos socialinės ir edukacinės veiklos pagrindas yra Romos Katalikų Bažnyčios mokymas.

Aukštesnioji struktūra: Lietuvos Šeimos centras. Skėtinės struktūros: Socialinių Nevyriausybinių Organizacijų Sąjunga, Human Life International Europa (HLI).

Bendradarbiai Lietuvoje: Veikiančios bažnytinės nevyriausybinės organizacijos, Kauno m. "Kartų namai", Vaikų gerovės centras "Pastogė", Lietuvos gydytojų federacija už gyvybę, Bažnyčios, Kauno miesto savivaldybė, Kauno miesto švietimo skyrius, VDU socialinės rūpybos profesinių studijų centras. Bendradarbiai užsienyje: Human Life International Europa, Right to life, Heartbeat International.

Vykdomi projektai: Kauno arkivyskupijos Šeimos centre vykdomus projektus sutalpinome į "Pilną trobą" ir dar ne viskas paminėta… Svarbūs du nepaminėti dalykai:

  • Parama dekanatų ir parapijų Šeimų centrams arkivyskupijoje (Raseinių, Kėdainių, Ukmergės, Jonavos, Jurbarko dekanatų ir Veliuonos parapijos). Parama - tai stovyklos arkivyskupijos darbuotojų šeimoms, apmokymai, bei lankymasis dekanatuose.
  • Malda. Šeimos centro kolektyvas penktadieniais kiek ilgiau, o trumpiau - kiekvieną dieną meldžiasi už savo klientus, kolegas, kolegiškas organizacijas ir save.

Šeimos centras savo tikslus bei Katalikų Bažnyčios socialinį mokymą siekia įgyvendinti įvairių programų pagalba:

  1. Individualus konsultavimas (konsultuoja psichologė, alkoholizmo problemų konsultantė bei socialinė darbuotoja). Individualiam konsultavimui reikia užsiregistruoti iš anksto. Per metus individualioms konsultacijoms apsilanko apie 500 žmonių. Programos koordinatorė - psichologė Zita Vasiliauskaitė.
  2. Sužadėtinių ruošimo santuokai programa. Skirta sužadėtiniams, kurie nori tuoktis bažnyčioje. Jie privalo lankytis šioje programoje. Programos pagrindinis tikslas yra suteikti būtiniausią informaciją apie šeimyninio gyvenimo pradinius etapus bei problemas ir jų sprendimo būdus. Paskaitas sužadėtiniams skaito psichologė, socialinė darbuotoja, gydytojas ginekologas. Paskaitos skaitomos pirmadieniais, antradieniais ir trečiadieniais; pradžia - 18val. Per metus Šeimos centre apsilanko apie 1 000 sužadėtinių porų. Programos koordinatorė - socialinė darbuotoja Giedrė Aukščiūnienė.
  3. Programa paaugliams "Pažink save". Joje dirba savanoriai studentai. Jie lankosi mokyklose ir diskutuoja su moksleiviais jiems aktualiausiais klausimais - meilės, draugystės, bendravimo, gyvybės, aborto ir t.t. Ši programa skirta 7 - 10 klasių moksleiviams. Programos tikslas padėti jauniems žmonėms susivokti savo vertybėse ir paskatinti juos prisiimti atsakomybę už savo elgesį. Kiekvienais metais šioje programoje dalyvauja apie 300 - 400 moksleivių. Programos koordinatorė - VDU Socialinės rūpybos profesinių studijų centro III kurso studentė Angelė Šernaitė.
  4. Šeimos išsaugojimo programa - tai programa šeimoms, kurios išgyvena didžiulę krizę, turi daug problemų. Paprastai šios šeimos jau yra Vaikų teisių apsaugos tarnybos ar policijos akiratyje. Šios programos tikslas yra suteikti tokioms šeimoms adekvačią paramą, kad jos galėtų atstatyti tarpusavio ryšius. Siekiama, kad vaikai nebūtų paimti iš šių šeimų. Tačiau jei darbuotojos įvertina šeimos situaciją kaip grėsmingą vaikų sveikatai ar gyvybei ir jų nuomone yra neįmanoma jos pagerinti - tada rekomenduojama Vaikų teisių apsaugos tarnybai vaikus paimti iš šeimos. Šios programos moto - vaikams geriausia yra augti savo šeimoje. Programoje dirba trys profesionalios socialinės darbuotojos. Šeimos į programą dažniausiai nukreipia Vaikų teisių apsaugos tarnyba ar policija. Kiekvienais metais šioje programoje intensyviai dirbama maždaug su 50 šeimų. Programos koordinatorė - socialinė darbuotoja Sigita Šimkienė.
  5. Krizinio nėštumo programa. Jos tikslas padėti moterims ir šeimoms, kai joms nėštumas yra krizė. Taip pat yra daromi nemokami nėštumo testai, bei konsultuojamos moterys netekusios savo kūdikių dėl persileidimo ar aborto. Tai pirmoji profesionali programa Lietuvoje, kurios pagrindinis dėmesys yra negimusiam žmogui bei jo mamai ir tėčiui. Šioje programoje kiekvienais metais yra suteikiama apie 1 000 konsultacijų. Programos koordinatorė - socialinė darbuotoja Aušra Bačėnienė.
  6. Šeimos centro pamatas - savitarpio paramos grupės. Jos veikia pagal principą - tą pačią patirtį išgyvenę žmonės geriausiai supranta vienas kitą ir geriausiai gali padėti vienas kitam. Norint ateiti į savitarpio paramos grupę geriausiai pasiskambinti telefonu 20 75 98 ir pasitikslinti susitikimų laiką.
  7. Gyvybės draugų klubas veikia kas antrą ketvirtadienį, pradžia 16 val. Šio klubo tikslas pasidalinti idėjomis "už gyvybę" platesniame suinteresuotų žmonių būryje. Išsiaiškinti ir pasitikslinti neaiškius klausimus susijusius su gyvybe, abortu, kontracepcija, klonavimu ir t.t. Klube yra vienas pastovus dalykas - arbata… Klubas pradėjo veikti 1999 metų rudenį. Jau įvyko virš 20 šio klubo susitikimų.
 

 

| Arkivyskupas metropolitas | Kardinolas | Vyskupai | Kunigai ir diakonai |
| Kurija ir jos institucijos | Spaudos tarnyba |
| Dekanatai ir parapijos | Vienuolijos |
| Statistiniai duomenys | "Kauno arkivyskupijos naujienos" |
| Arkivyskupijos istorija | Šventos vietos | Tikėjimo liudytojai |
| Kauno kunigų seminarija | Arkivyskupijos centrai |
| Organizacijos ir bendrijos | Tarpdiecezinės institucijos |