Į pradžią  
    apie autorę »»     
 
Kristaus Gimimas  
   
Apreiškimas Dievo Motinai  
   
Šventoji šeima  
   

DALIA SKARDŽIŪTĖ

Gimė 1962 m. spalio 31 dieną Kaune. 1983 m. baigė St. Žuko taikomosios dailės technikumą (dabar Aukštesnioji meno mokykla). Nuo 1985 m. dirbo Pažaislio architektūriniame ansamblyje prie skliautų stiuko lipdybos restauracijos.

1997 m. vasarą dalyvavo pranciškono br. Carlo Bertagnin surengtoje ikonografijos stovykloje - nuo tada tapo ikonas. Šiuo metu jau yra nutapiusi per šešiasdešimt darbų, daugelis jų išvežta į užsienį. Viena iš autorių (kartu su br. Carlo Bertagnin ir br. Pauliumi Vaineikiu) Klaipėdos Kristaus Karaliaus bažnyčios Kryžiaus kelio stočių. Jos nutapyta šv. Teresėlės ikona kartu su Aušros Vartų Dievo Motinos ikona kabo Truskavos vienuolyno koplyčioje, didelis kryžius - „Gyvųjų akmenų“ bendruomenės centre Kaune, kita Aušros Vartų Dievo Motinos ikona - Eucharistinio Jėzaus seserų kongregacijos vienuolyno koplyčioje Kybartuose ir kt.

Šiuo metu Dalia Skardžiūtė gyvena ir dirba Kaune, tapo ikonas pagal užsakymus.

  Ženklo Dievo Motina Dievo Motina Pelagonitissa
     
  Kančios Dievo Motina Dievo Motina Glykophileusa
     
  Vladimiro Dievo Motina  
     
 
   
 
Dalios Skardžiūtės el. p. daliaskardziute@hotmail.com, mob. tel. 699 03196