Įvykių kronika

Jonas Paulius II

Šventasis Sostas

Centrinis komitetas

Jubiliejinės Romos bazilikos

DOKUMENTAI
Incarnationis mysterium, Didžiojo 2000 metų jubiliejaus paskelbimo bulė, 1998 lapkričio 29 (BŽ 1998, Nr. 24)
Tertio millennio adveniente, Apaštališkasis laiškas apie pasirengimą 2000 metų Jubiliejui, 1994 lapkričio 10

MALDOS
Šventojo Tėvo malda Jubiliejiniams 2000-tiesiems metams
Šventojo Tėvo malda 1999-tiesiems, Dievo Tėvo metams (BŽ 1998, Nr. 23)
Šventojo Tėvo malda 1998-tiesiems, Šventosios Dvasios metams (BŽ 1997, Nr. 21)
Šventojo Tėvo malda 1997-iesiems, Jėzaus Kristaus metams (BŽ 1996, Nr. 23)

VISUOTINĖS AUDIENCIJOS
Šventoji Dvasia Senajame Testamente, 1998 gegužės 13 (BŽ 1998, Nr. 11)
Šventoji Dvasia Naujajame Testamente 1998 gegužės 20 (BŽ 1998, Nr. 12)
Šventoji Dvasia ir Įsikūnijimas 1998 gegužės 27 (BŽ 1998, Nr. 12)
Šventoji Dvasia per Jėzaus krikštą ir jo viešojoje veikloje, 1998 birželio 3 (BŽ 1998, Nr. 13-14)
Velykų slėpinys – Šventosios Dvasios dovanos pagrindas, 1998 birželio 10 (BŽ 1998, Nr. 13-14)
Sekminės: Šventosios Dvasios išliejimas, 1998 birželio 17 (BŽ 1998, Nr. 13-14)
Šventosios Dvasios dovana – gebėjimas skelbti – „įstabius Dievo darbus", 1998 liepos 1 (BŽ 1998, Nr. 15)
Šventoji Dvasia – Bažnyčios siela, 1998 liepos 8 (BŽ 1998, Nr. 15)
Šventosios Dvasios misija – šventinti, 1998 liepos 22 (BŽ 1998, Nr. 16)
Šventoji Dvasia – charizmų ir tarnybų šaltinis, 1998 rugpjūčio 5 (BŽ 1998, Nr. 16)
Žmogaus susitikimas su Dievu skatinant Dvasiai, 1998 rugpjūčio 26 (BŽ 1998, Nr. 18)
Šventoji Dvasia - tikrosios laisvės šaltinis, 1998 rugsėjo 2 (BŽ 1998, Nr. 18)
Dievo Dvasia ir „Tiesos sėklos" nekrikščionių religijose, 1998 rugsėjo 9 (BŽ 1998, Nr. 18)

PAREIŠKIMAI, KALBOS, LAIŠKAI, KATECHEZĖS

Šventojo Tėvo homilija, pasakyta švenčiant Katechetų jubiliejų Romoje (2000 gruodžio 10)
Jono Pauliaus II kalba Trečiajame pasauliniame susitikime su šeimomis Šeimų jubiliejaus proga (2000 spalio 14)
Jono Pauliaus II homilija, pasakyta per šv. Mišias Šeimų jubiliejaus proga (2001 spalio15)
Popiežiaus Jono Pauliaus II kreipimasis į lietuvius maldininkus Romoje, 2000 kovo 4
Žodis pasaulio jaunimui XV Pasaulio jaunimo dienos proga, 1999 birželio 29 (BŽ 1999, Nr. 19)
Nūdienos krikščionio gyvenimas gali pareikalauti kankinystės (BŽ 1999, Nr. 17)
Bažnyčios atgaila reikalinga ateities kartoms (BŽ 1999, Nr. 17)
Šventieji metai yra gera proga iš naujo atrasti išpažinties reikšmę (BŽ 1999, Nr. 6)
Įsikūnijimas pakeitė laiko prasmę, 1997 12 07 (BŽ 1997, Nr. 24)