Penktadienis, gruodžio 13 d.

Pirmasis skaitinys (Iz 48, 17-19)

    Štai ką sako Viešpats, tavo išgelbėtojas, Izraelio Šventasis:
    "Aš esu Viešpats, tavo Dievas, kuris tave moko, kas tau į gera, ir veda keliu, kuriuo turi eiti. O, kad būtumei klausęs mano įsakymų! Tuomet tavo laimė būtų buvusi kaip upė, ir tavo gerovė - kaip jūros bangos. Tavo palikuonys būtų buvę gausingi kaip smiltys, ir tavo atžalos - kaip smėlio grūdeliai. Nebūtų iš mano akių jūsų vardas išnykęs, nebūtų išdilęs!"

Atliepiamoji psalmė (Ps 1, 1-4. 6)

P.  Kas tavim, Viešpatie, seka, turės gyvenimo šviesą.

Posmelis prieš evangeliją

P.  Aleliuja. - Viešpats ateis, tad skubėkime jo pasitikti.
                      Jisai - taikos kunigaikštis. - P. Aleliuja.

Evangelija (Mt 11, 16-19) Meditacija iš "ŽODIS tarp mūsų"

    Jėzus kalbėjo minioms:
    "Su kuo galėčiau palyginti šią kartą? Ji panaši į vaikus, kurie sėdi prekyvietėje ir šaukia savo draugams: 'Mes jums grojome, o jūs nešokote. Mes giedojome raudas, o jūs neverkėte...'
    Buvo atėjęs Jonas, nevalgus ir negeriantis, tai jie kalbėjo: 'Jis demono apsėstas'. Atėjo Žmogaus Sūnus, valgantis ir geriantis, tai jie sako: 'Štai rijūnas ir vyno gėrėjas, muitininkų ir nusidėjėlių bičiulis'. Ir vis dėlto išmintis pasiteisina savo darbais".