Geodezijos institutas kreipėsi į LVK dėl gravimetrinių ženklų įtvirtinimo bažnyčiose
 

Geodezijos instituto vadovybė kreipėsi į Lietuvos Vyskupų Konferenciją su prašymu pritarti siūlomam geodezinio tinklo, apimančio visą Lietuvos teritoriją, punktų įtvirtinimui. Dalį geodezinių punktų numatoma įtvirtinti metaliniais ženklais Lietuvos bažnyčių sienose, pamatuose ir laiptuose. Šie darbai bus atliekami tuo metu, kai bažnyčioje nevyks pamaldos. Lietuvos Vyskupų Konferencijos Nuolatinė taryba 1998 m. kovo 30 d. posėdyje apsvarstė prašymą dėl gravimetrinių ženklų žymėjimo bažnyčiose. Vyskupai neprieštarauja, kad šie ženklai būtų įtvirtinti numatytuose geodeziniuose punktuose.

Lietuvos Vyskupų Konferencijos sekretoriatas