Bažnyčia pasaulyje: Popiežius

Afrikos katalikams ateities Bažnyčioje teks reikšmingas vaidmuo

(KAP) Pasak popiežiaus Jono Pauliaus II, Afrikos katalikai ateityje perims vadovaujantį vaidmenį pasaulinėje Bažnyčioje. Per kovo 26 d. visuotinę audienciją popiežius pasakė: "Afrika Bažnyčioje vis labiau tampa savos istorijos subjektu". Be to, aiškėja, kad Bažnyčia Afrikoje darosi "solidariai atsakinga už visos Dievo tautos kelią". Jonas Paulius II pabrėžė Nigerijoje radęs gyvą Bažnyčią ir išreiškė viltį, jog šiame Vakarų Afrikos krašte gyvenantys krikščionys ir musulmonai bendromis jėgomis gins gyvybę ir žmogaus teises. Popiežius taip pat padėkojo Dievui už "trumpą, bet intensyvią kelionę" ir galimybę vėl aplankyti "mylimą Afriką".