Naujosios evangelizacijos mokykla
 

Naujosios evangelizacijos mokykla Kaune, atsiliepdama į Bažnyčios raginimą naujajai evangelizacijai, jau ketvirtus metus rengia evangelizacijos kursus. Savo veiklos šūkiu Naujosios evangelizacijos mokykla pasirinko popiežiaus Jono Pauliaus II žodžius: "Neužtenka atrasti Kristų, jį reikia nešti kitiems". Ši mokykla priklauso KE-KA-KO evangelizacijos projektui. KE – kerigma, iš graikų kalbos išvertus reikštų skelbimą, tai pagrindinių krikščionybės tiesų skelbimas. Šioje mokykloje kalbama ne abstrakčiai ar labai filosofiškai, bet visiems suprantama kalba, kad tą pa?ią tiesą galėtų pakartoti ir kitas. KA – charizma, graikų kalba – "dovana". Stengiamasi, kad visa tai, apie ką yra kalbama, taptų realybe, o tai įmanoma veikiant Šventajai Dvasiai per Dievo mums duotas dovanas - charizmas. KE – koinonija – bendruomenė. Kursai vyksta bendruomeniškoje aplinkoje. Kurso dalyviai raginami aktyviai daryti konkrečius sprendimus savo gyvenime.

Visas mokyklas, priklausančias šiam tinklui, sieja bendras evangelizavimo KE-KA-KO metodas, kurio autorius – Džiuzepe Flores Prado, dabar dirbantis Šv. Andriaus evangelizacijos mokykloje Meksikoje. Lietuvoje jau ketverius metus veikiančiai mokyklai vadovauja Justinas Milušauskas. Mokykla bendradarbiauja su kitomis to paties metodo mokyklomis, todėl dažnai kursus Lietuvoje organizuoja ir svečiai iš užsienio. Šią vasarą numatomi keturi kursai. Birželio 25–30 d. vyks Jėzaus mokinių ugdymo kursas, kuris taip pat vadinamas apaštalo Jono vardu. Kursas atskleidžia, ką iš tiesų reiškia būti Jėzaus mokiniu, kaip išlikti prie Mokytojo Jėzaus kojų, klausyti jo balso ir tapti tokiu kaip Jis. Tai mokinio perkeitimo ir augimo kelionė. Kursas skirtas jau tikintiems žmonėms, kurie nori pagilinti ir atnaujinti savo ryšį su Dievu ir panašėti į Jėzų.

Šiemet Naujosios evangelizacijos mokykla pristato du naujus kursus, kuriuos ves svečias iš Vokietijos. Pirmasis jų "Mokiniai iš Emauso" vyks liepos 4–7 d. Šiame kurse mokomasi pamilti Dievo žodį ir sutikti bei atpažinti Jėzų Šventajame Rašte. Leidžiama pačiam Jėzui atverti Raštų prasmę ir uždegti širdis tikėjimu ir viltimi (plg. Lk 24, 31–32). Šis kursas tikrai padeda norintiems dvasiškai augti. Liepos 10–15 d. vyks kursas "Jėzus keturiose evangelijose". Šis naujas kursas padės labiau įsigilinti į keturias evangelijas ir panaudoti šias žinias skaitant ir aiškinantis Šventąjį Raštą. Dievas kalba per žmones ir žmogišku būdu, todėl mėginama suprasti evangelijų žemiškųjų autorių – Mato, Morkaus, Luko ir Jono – požiūrį į Jėzų Kristų. Šventojo Rašto studijos nėra skirtos tik teologams ir kunigams, bet visiems, kurie labiau nori pažinti savo Viešpatį. Šis kursas yra prieinamas kiekvienam krikščioniui, trokštančiam studijuoti Šventąjį Raštą.

Ypatingo dėmesio susilaukė praėjusiais metais surengtas "Dvasių skyrimo" kursas, kur remiantis šv. Ignaco Lojolos "Dvasinėmis pratybomis", mokoma, kaip atskirti dvasias. Šiemet šį kursą numatoma organizuoti liepos 20–25 d. Kursas skirtas žmonėms, turintiems Dievo patyrimą, tačiau norintiems toliau augti išlaikant glaudų ryšį su Juo. O juk šioje augimo kelionėje žmogų į skirtingas puses tuo pat metu traukia dvi skirtingos jėgos – Dievas ir šėtonas. Taigi šis kursas parodys kelią, kaip atskirti tas dvi jėgas, ir nušvies galimybę laimėti šią kovą paklūstant Dievui. Šio kurso dalyviams prieš tai rekomenduojama susipažinti su Jėzaus mokinių ugdymo kursu.

Ištisus metus mokykla intensyviai rengia Pilypo kursą, skirtą netikintiems arba norintiems atnaujinti savo tikėjimo pagrindus žmonėms. Jo trukmė – trys dienos. Šiais metais šis kursas organizuotas Klaipėdoje, Panevėžyje, Vilniuje, Alytuje, Marijampolėje, Jurbarke bei tris kartus Kaune.

-gj-