Paskelbtas naujas “Bendrasis katechezės vadovas”
 

(KAP, CRTN/CNS)  Vatikanas paskelbė naujas, visai Bažnyčiai galiojančias katechezės direktyvas. “Bendrasis katechezės vadovas” pakeičia iki šiol galiojusius 1971 metais paskelbtus nurodymus. “Vadovas”, išleistas italų kalba, netrukus pasirodys anglų, ispanų, prancūzų, vokiečių ir lotynų kalbomis. Dokumente išsamiai aptariamos Bažnyčios katechetinio darbo šiuolaikiniame pasaulyje problemos, pateikiami nurodymai dėl tikėjimo skelbimo, daug dėmesio skiriama katechetiniam darbui su įvairių amžiaus grupių žmonėmis, nagrinėjamos katechezės įvairiose visuomenės gyvenimo srityse ypatybės. “Bendrajame katechezės vadove” taip pat kalbama apie katechezę per dialogą su kitų konfesijų bei religijų atstovais, daug puslapių skirta tikybos dėstymui mokyklose.

Per spaudos konferenciją, surengtą Vatikane rugsėjo 18 dieną, Dvasininkų kongregacijos proprefektas arkivyskupas Dario Castrillon Hoyos sakė, jog naujajame dokumente atsižvelgiama į gausius pokyčius, įvykusius katechezės srityje per pastaruosius 30 metų. Dabar, pasak jo, nacionalinės ir regioninės vyskupų konferencijos galės aktualizuoti jų parengtąsias katechezės gaires bei suderinti jas su naujais bendraisiais nurodymais. Arkivyskupas taip pat akcentavo, jog “20 metų senumo mokymo metodai šiandien nebebus veiksmingi”, ypač turint galvoje tai, kad šiandienos žmogui siūlomas labai platus įsitikinimų, religijų bei gyvenimo būdų spektras. Katechezė, nepritaikyta katechizuojamojo kultūrai ar amžiui, nėra tinkama katechezė, tvirtino Dvasininkų kongregacijos vadovas.