Katalikų Bažnyčios Katekizmas išleistas lotynų kalba
 

(KAP, KNA)  Rugsėjo 8 dieną popiežius Jonas Paulius II oficialiai paskelbė apie lotyniškojo Katalikų Bažnyčios Katekizmo išleidimą. Lotyniškasis leidimas nuo dabar turės būti visų vertimų pagrindas (“Editio typica”). Per audienciją kardinolams, vyskupams ir prelatams, prisidėjusiems prie Katekizmo rengimo, popiežius sakė turįs viltį, kad nauja tikėjimo knyga, pirmą kartą pasirodžiusi prancūzų kalba 1992 metais ir dabar jau išversta į kelias kalbas, iš naujo įkvėps Bažnyčią bei katechezę misionieriauti. Lotyniškasis Katekizmas, pasak popiežiaus, yra “patikimas pagrindas ir kompetentingas vadovas rengiant įvairius vietinius Katekizmo leidimus. Jis taip pat pritariamai akcentavo, kad Katalikų Bažnyčios Katekizmu kaip pagrindu jau yra rėmęsi vyskupai ir daug vyskupų konferencijų, rengdami vietinius katekizmus. “Šiuo keliu būtina ir toliau eiti budriai, dėmesingai ir nenuilstamai”, - sakė jis.

Oficialiai pristatydamas lotyniškąjį Katekizmo leidimą, Tikėjimo mokslo kongregacijos prefektas kardinolas Josephas Ratzingeris rugsėjo 9 dieną pabrėžė, jog tai yra ne “naujas katekizmas”, bet galutinė redakcija remiantis prancūziškuoju 1992 metų originalu. Naujame tekste, kurį rengiant buvo atsižvelgta į 1995 metais paskelbtą encikliką Evangelium vitae, yra maždaug 70, daugiausia nedidelių pakeitimų. Vietose, kur kalbama apie mirties bausmę, seksualinę moralę, homoseksualumą ir atsakingą gyvybės perdavimą, “esminių pakeitimų” nepadaryta, toliau laikomasi “ankstesnės krypties”. Tačiau tam tikri patikslinimai bei pataisos buvo būtini.

Kalbant apie mirties bausmę lotyniškojo Katekizmo 2267 straipsnyje, kaip ir anksčiau, mirties bausmės taikymas pateisinamas, jeigu tai “yra vienintelis galimas būdas veiksmingai apginti žmonių gyvybę nuo neteisingo užpuoliko”. Tačiau jeigu esama pakankamai priemonių apginti žmones nuo užpuoliko ir garantuoti jų saugumą, “valdžios” instancijoms būtina pasirinkti šias priemones, geriau atitinkančias konkrečias bendrojo gėrio sąlygas ir žmogaus orumą. Toliau šia tema akcentuojamos šiandienos valstybių galimybės veiksmingai kovoti su nusikalstamumu. Kardinolas J. Ratzingeris pabrėžė, jog homoseksualumo tema praktiškai nepadaryta jokių pataisų. Bažnyčia ragina homoseksualius žmones suprasti ir užjausti, tačiau nuspręsti, kas sąlygoja homoseksualumą - genetinė sąranga ar auklėjimas bei aplinka, palieka mokslui.

Kardinolas J. Ratzingeris priminė, jog oficiali Bažnyčios kalba buvo ir lieka lotynų kalba, “garantuojanti mūsų šaknų tęstinumą”. Jis taip pat sakė, jog katalikams nebūtina vėl įsigyti naują Katalikų Bažnyčios Katekizmą. Nacionalinės vyskupų konferencijos turėtų išleisti lotyniškajame leidime padarytąsias pataisas atskiru papildomu tomeliu. Iki šiol Katalikų Bažnyčios Katekizmas buvo išverstas į 30 kalbų ir išleistas daugiau negu 7 milijonų egzempliorių tiražu.