Vilniaus arkivyskupas aptarė su Vilniaus meru bendras problemas
 

Rugsėjo 23 d. Vilniaus arkivyskupas A. J. Bačkis aptarė su Vilniaus miesto meru R. Paksu bendras problemas. Susitikime taip pat dalyvavo Šv. Jono kongregacijos vienuolyno vyresnysis tėvas Renand-Marie Desplangnes, “Artimo meilės misionierių” (Motinos Teresės) kongregacijos seserys, kai kurie Vilniaus arkivyskupijos ir savivaldybės atstovai.

Buvo sprendžiamos labai aktualios senelių ir vaikų globos namų problemos. Meras pažadėjo, jog iš Vilniaus arkivyskupijai grąžintino pastato Šv. Stepono g. 35 bus iškeldintos keturios ten gyvenančios šeimos, nes šiame name “Artimo meilės misionierės” norėtų įkurdinti nakvynės namus ir senelių prieglaudą. Kalbėta ir apie Vilniaus arkivyskupijai grąžintiną pastatą Trakų g. 12. Buvo patenkintas Šv. Jono kongregacijos pageidavimas steigti Vilniuje gatvės vaikų globos centrą. Sostinės meras arkivyskupijai pažadėjo šio reikalo nevilkinti. Vienintelė kol kas sunkiai sprendžiama problema — Vilniaus 3-iajam policijos komisariatui priklausančių patalpų Visų šventųjų g. 5 grąžinimas. Nors pareigūnai pasiryžę išsikelti jau dabar, rasti policijos komisariatui tinkamą vietą nesiseka.

Visi susirinkimo dalyviai vieningai sutarė, jog valkataujančiais vaikais turėtų rūpintis ne tik socialinės rūpybos tarnybos ir Bažnyčia, bet ir kitos institucijos, galinčios šią problemą padėti spręsti materialiai. Buvo aptarta ir Popiežiaus Jono Pauliaus II aikštės Vilniuje sutvarkymo perspektyva. Arkivyskupas išreiškė susirūpinimą, jog šiuo metu šioje aikštėje nemažai jai nederančių reklaminių lentų, nekoks ir bendras aikštės vaizdas. Meras pažadėjo reklamą pašalinti, o dėl aikštės sutvarkymo skelbti konkursą. Artimiausiu metu ketinama judinti ir arkivyskupijai rūpimą Svečių namų statybos Gerosios Vilties gatvėje klausimą.

-am-