Dokumentinio filmo apie kun. J. Zdebskį peržiūra
 

Spalio 26 dieną per nacionalinę Lietuvos televiziją (NLT) ketinama parodyti dokumentinį filmą “Mylėti artimą”. Šiame filme atskleidžiama iškilaus kovotojo už tikėjimo laisvę, kun. Juozo Zdebskio asmenybė, nepaliaujamai traukianti publicistų, rašytojų dėmesį.

Filmo peržiūroje dalyvavo Seimo narys Algirdas Patackas, Vyriausybės patarėjas religijų klausimais Petras Plumpa, monsinjoras Alfonsas Svarinskas, Lietuvos Vyskupų Konferencijos atstovas kun. Rolandas Makrickas, seserys vienuolės Birutė Gučaitė, Nijolė Sadūnaitė, spaudos atstovai. Filmas “Mylėti artimą” - meninio žanro dokumentinis pasakojimas, liudijantis apie religijos persekiojimą sovietmečiu. Anot filmo kūrėjų Juozo Sabaliaus ir Andriaus Gudausko, beveik trejus metus teko filmuoti varžomiems nepalankaus ankstesnės LTV vadovybės požiūrio. Tik pastaruoju metu darbo sąlygos tapusios normalesnės. Iš keturiasdešimties valandų filmo medžiagos kūrėjai sukomponavo keturiasdešimties minučių filmą. Pasak peržiūroje dalyvavusio “Naujojo židinio” vyr. redaktoriaus Petro Kimbrio, videofilme puikiai perteikta 7 - 8 dešimtmečio nuotaika.

-ag-