Stojamieji egzaminai į Kauno arkivyskupijos katechetų mokyklą
 

Rugsėjo 11 d. Kauno arkivyskupijos Katechetikos centre vyko stojamieji egzaminai į Kauno arkivyskupijos aukštesniąją neakivaizdinę katechetų mokyklą. Pasak Katechetikos centro vadovės ses. V. Makniauskaitės, į šią mokyklą priimti 29 asmenys, iš kurių septyni, jau prieš keletą metų baigę katechetų kursus, panoro pagilinti savo žinias. Iš maždaug 300 katechetų, šiais mokslo metais dėstančių tikybą Kauno arkivyskupijos mokyklose, 102 yra šios mokyklos auklėtiniai, 82 dar čia studijuoja, 9 baigę aukštąsias teologijos studijas, 11 studijuoja VDU Teologijos fakultete, kiti yra baigę katechetikos kursus ir dirba pradinėse klasėse.

Mokslo metai buvo pradėti Kauno arkikatedroje bazilikoje, kur šv. Mišias rugsėjo 20 d. aukojo šios mokyklos direktorius kun. dr. V. S. Vaičiūnas OFS ir kun. doc. R. Kaunietis. Per pamokslą kun. dr. V. S. Vaičiūnas akino visus būti vertus savo pašaukimo, semtis žinių ir nebijant sunkumų tarnauti Bažnyčiai. Po šv. Mišių kun. dr. V. S. Vaičiūnas OFS supažindino su mokyklos naujovėmis. Nuo šių metų mokykla priklausys Lietuvos švietimo ministerijai, paskaitos vyks kartą per mėnesį penktadieniais ir šeštadieniais po 8 valandas. Papildomai bus dėstomos naujos disciplinos: informatika, užsienio kalba, pedagogikos istorija, padaugės psichologinių disciplinų. Paskaitos vyks Kauno arkivyskupijos Katechetikos ir Evangelizacijos centruose.

-jp-