Budapešte vyko Europos vyskupų konferencijų generalinių sekretorių posėdis
 

Rugsėjo 13 - 17 d. Budapešte vyko Europos vyskupų konferencijų generalinių sekretorių posėdis, kuriame dalyvavo LVK generalinis sekretorius vysk. Jonas Boruta. Anot jo, kasmet vykstančiuose Europos vyskupų konferencijų generalinių sekretorių susitikimuose dalijamasi informacija “iš pirmų lūpų”, ieškoma bendrų problemų sprendimo. Budapešte vykusio susitikimo tema - “Bažnyčios ir valstybės santykiai”. Prieš susitikimą vyskupų konferencijoms buvo išsiuntinėti klausimynai, apie įvairius Bažnyčios ir valstybės santykių aspektus konkrečiose šalyse. Anot vyskupo J. Borutos, sudėjus anketų atsakymus pasirodė naudinga paskelbti juos atskiru leidiniu. Nors Rytų ir Vakarų Europos šalių istorinė patirtis skirtinga, dauguma problemų yra bendros visoms šalims.

Budapešto susitikime ypač daug dėmesio buvo skirta švietimo ir katalikiškųjų mokyklų reikalams. Pabrėžta, kad katalikiškomis laikytinos tos mokyklos, kurios įsteigtos vyskupo dekretu ir kuriose Bažnyčia turi teisę tvirtinti mokyklos vadovybę. Anot vyskupo J. Borutos, kol kas tik dvi mokyklos Lietuvoje atitinka šias sąlygas, kitos tik siekia katalikiškosios mokyklos statuso.

Diskusijose prieita prie bendros nuomonės, jog Bažnyčios ir valstybės santykių problematika sietina ne tiek su Bažnyčiai palankesne ar priešiškesne valdžia, o labiau su visuomenės nuostatomis. Nereikėtų turėti įvaizdžio, kad valdžios struktūros priešingos Bažnyčiai. Bažnyčiai reikia sutelkti dėmesį į viešosios nuomonės ugdymą, stiprinti ryšius su tauta, kuri renka valdžią.

Budapešto susitikime taip pat dalytasi įspūdžiais apie Pasaulio jaunimo dienas Paryžiuje ir Grace vykusią Europos ekumeninę asamblėją.

-kl-