Informacija 

Kviečiame katalikų jaunimą tapti tikybos mokytojais!

Vilniaus pedagoginio universiteto Istorijos fakulteto Tikybos katedra rengia tikybos mokytojus Lietuvos mokykloms. Laukiame jaunuolių, pasiryžusių dalytis tikėjimu su vaikais ir paaugliais, liudyti savo išpažįstamas krikščioniškąsias vertybes šiandienos mokyklose.

Stojančiųjų dokumentus priimsime VPU centriniuose rūmuose (Studentų g. 39) nuo birželio 24 iki liepos 5 dienos. Reikia pateikti vidurinio mokslo dokumentą (originalą), sveikatos pažymą (forma 086), Krikšto liudijimą ar jo kopiją, socialinio draudimo pažymėjimą ar patvirtintą išrašą (jei dirbote), 4 nuotraukas (3x4), turėti pasą ar asmenį liudijantį dokumentą.

Stojamieji egzaminai (rašto darbelis ir pokalbis iš elementarių tikėjimo tiesų bei Naujojo Testamento) vyks liepos 7 - 15 d. Istorijos fakultete (Ševčenkos g. 31 - 217).

Bakalauro studijos trunka 4 metus. Galima įgyti ir antrąją - istorijos, filosofijos ar etikos mokytojo specialybę. Linkime ryžto! Juk tai apie jus Jėzus Tėvui sako: “ Ne tik už juos aš meldžiu, bet ir už tuos, kurie per jų žodį mane įtikės” (Jn 17, 20).
 
 

LIETUVOS KATALIKŲ BAŽNYČIOS KRONIKOS 25 METŲ SUKAKTIES MINĖJIMAS

1997 m. balandžio 5 d., Kaunas

PROGRAMA

12 val.  Šv. Mišios Kauno Arkikatedroje Bazilikoje

14 val.  Mokslinė konferencija. VDU Mažoji salė (Daukanto g. 28)

Prof. E. Aleksandravičius.
Vėlyvojo sovietmečio istoriografinės problemos ir LKBK
P. Plumpa. Pogrindinės literatūros leidyba 1968 - 1973 m.
Kun. dr. J. Boruta SJ. LKBK ištakos ir jų realizacija
Dr. S. Kovaliov. LKBK ryšiai su disidentais Rusijoje
Kun. dr. V. Kazlauskas. LKB Kronika Romoje
K. Antanaitis. Sovietinė valdžia prieš LKBK
Dr. A. Kulakauskas. LKBK kaip istorinis šaltinis

17 val.  Iškilmingas minėjimas. VDU Didžioji salė (Daukanto g. 28)

Invokacija
Arkivyskupas S. Tamkevičius. LKBK ir Bažnyčios problemos šiandien
Dr.S. Kovaliov. Žodis bendražygiams
Dr. A. Žygas. LKBK prasmė teologinės sociologijos šviesoje
Sveikinimai

18.30 val.  Koncertas. Kauno valstybinis choras.
  Vyr. dirigentas ir meno vadovas
  prof. P. Bingelis, dirigentas A. Mišeikis

Lietuvių Katalikų Mokslo Akademija
Vytauto Didžiojo Universitetas