Šatrijos Raganai - 120
 

Kovo 17 dieną Kaune, Maironio lietuvių literatūros muziejuje, paminėtos rašytojos, pedagogės, katalikiškų draugijų steigėjos, lietuvių psichologinės prozos pradininkės Marijos Pečkauskaitės - Šatrijos Raganos 120-osios gimimo metinės. Šia proga atidaryta ir paroda. Minėjime ir parodos atidaryme dalyvavo prof. V. Zaborskaitė, prof. V. Daujotytė, doktorantė B. Speičytė, Kauno dramos teatro aktorės D. Kazragytė ir B. Marcinkevičiūtė, pianistas R. Kruopis. Prof. V. Zaborskaitė pristatė savo naują knygą “Šatrijos Raganos pasaulyje” ir pasidalijo mintimis apie rašytojos ryšius su Kaunu, pavadino kun. J. Tumą Vaižgantą Šatrijos Raganos kūrybos gerbėju, skaičiusiu paskaitas apie tai tuometiniame universitete. Doktorantės B. Speičytės teigimu, Marijos Pečkauskaitės asmenybės kilnumas atsispindi visuose jos raštuose. Rašytoja, kaip ir Vaižgantas, gyvenime ieškojo deimančiukų, tikrųjų vertybių. Prelegentė akcentavo Šatrijos Raganos raštų bei vertimų auklėjamąją reikšmę jaunimui.

M. Pečkauskaitė buvo viena iš pirmųjų profesionalių pedagogų Lietuvoje. Studijų metais jai didelę įtaką padarė garsusis šveicarų pedagogas F. W. Foerster. M. Pečkauskaitė buvo “įspūdingai kultūringa asmenybė, sugebėjusi sukurti kultūrinį centrą Užventyje, o vėliau Židikuose”, - sakė B. Speičytė. Pr. Dovydėnas M. Pečkauskaitę vadino literate ir gyvenimo menininke. Jos biografija taip pat domėjosi K. Čibiras ir J. Tarvydas. Visų jų atsiminimuose pabrėžiama iškili rašytojos asmenybė.

- jp -