Paminėtos 7-osios Nepriklausomybės atkūrimo metinės
 

Kovo 11-ąją Lietuva šventė 7-ąsias Nepriklausomybės atkūrimo metines. Į iškilmingą Lietuvos Respublikos Seimo posėdį buvo pakviesti ir Lietuvos vyskupai. Bažnyčios vardu žodį tarė Kauno arkivyskupas metropolitas Sigitas Tamkevičius. Pasak jo, “Bažnyčia nenori būti nei prokurore, nei teisėja, bet tik talkininke statant naują Lietuvą, kurioje būtų gerbiamas kiekvienas žmogus ir kiekvienam būtų saugu gyventi”. Ganytojas atkreipė dėmesį į katalikų, ypač Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronikos, šiemet mininčios savo 25-metį, vaidmenį priešinantis sovietinei okupacijai. Arkivyskupas pastebėjo, jog pokario pasipriešinimas genocidui ir terorui palaipsniui perėjo į unikalų, bet krikščioniškai tautai labai savą dvasinį, taikų sukilimą prieš melo ir prievartos imperiją. Anuomet Kronika buvo vienintelis balsas, sugebėjęs peržengti Berlyno sienas ir skelbęs pasauliui, kad Katalikų Bažnyčia Lietuvoje, nors ir persekiojama, tiki savo prisikėlimu.

Anot arkivyskupo S. Tamkevičiaus, Kronika dabarčiai aktuali ne tiek dėl joje užfiksuotų tūkstančių persekiojimo ir pasipriešinimo pavyzdžių, kiek kvietimu būti atsakingiems už laisvę, neiti į kompromisus su sąžine, mylėti Tėvynę ir branginti krikščioniškąjį paveldą. Jis taip pat pažymėjo, jog Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronika yra patikimas paskutiniųjų dešimtmečių ne tik Bažnyčios, bet ir Lietuvos istorijos šaltinis, kokio neturi kitos posovietinės respublikos.

Sykiu arkivyskupas atkreipė parlamentarų dėmesį į dabartinę Lietuvos švietimo būklę. “Išgyvename matydami, kaip mokykloje daugelis moksleivių tampa abejingi tiek tautinėms, tiek moralinėms vertybėms”, - kalbėjo ganytojas, ragindamas Seimo narius daugiau dėmesio skirti jaunimo ugdymui. S. Tamkevičius išsakė pasitenkinimą Seimo ir Vyriausybės pastangomis įvesti tvarką valstybės gyvenime, pabrėžė, jog Bažnyčia nori padėti prisikeliančiai Lietuvai dėti moralinius ir socialinio teisingumo pamatus.

- vm -